KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Dr. Furkan ÇELEBİ

Birim: Sorgun Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: Muhasebe ve Vergi Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: furkan.celebi@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: fcelebi@hotmail.com
Telefon: 03545020055 / 4344 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Samsun

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraOndokuz Mayıs Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüİşletmeİşletme2019
Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüİşletme ve Endüstri İlişkileriİşletme ve Endüstri İlişkileri2013
LisansGazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletmeİşletme2008

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
  • Furkan ÇELEBİ, Alp Eren KAYASANDIK. “TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE ANKARA-KIZILAY’DAKİ BANKA ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2018 Sayı:4.
  • Furkan ÇELEBİ. “KOBİ YÖNETİCİLERİNİN KOSGEB DESTEKLERİNE İLİŞKİN ALGI VE BEKLENTİLERİ”, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:3, Cilt:3, 2017.
  • Furkan ÇELEBİ. “TURİZM SEKTÖRÜNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK”, Researcher: Social Science Studies (2017) Cilt 5, Sayı 9, s. 85-99. Doi: http://dx.doi.org/10.18301/rss.314.
  • Furkan ÇELEBİ, Yetkin BULUT. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE ERP YAZILIMI KULLANAN BİR İŞLETMENİN İNCELENMESİ, Akademik Bakış Dergisi, ISSN:1694-528X, Eylül-Ekim 2016, Sayı:57.
  • Hasan GÜL, Furkan ÇELEBI. HÜKÜMET KADIN” FILMI ESLIGINDE VIZYONER LIDERLIK, ASOS Journal, Yıl:2, 5, 9 / 2014.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
  • Furkan ÇELEBİ, “KOBİ Yöneticilerinin KOSGEB Desteklerine İlişkin Algı ve Beklentileri" III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey. III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye March 04-05, 2017.
  • Furkan ÇELEBİ, “Comparison of Organizational Cynicism and Organizational Commitment Levels of Public and Private Sugar Factories” 1. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (November 2-4, 2017), Tokat, Türkiye.
  • Furkan ÇELEBİ, “The Relationship between Leader Behaviors in Managerial Position and Organizational Cynicism and Organizational Deviation” 1. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (November 2-4, 2017), Tokat, Türkiye.
Son Güncelleme: 25.06.2019 23:41:28