KİŞİSEL BİLGİLER

Arş. Gör. Fatma BOLATTAŞ GÜRBÜZ

Birim: Eğitim Fakültesi
Alt Birim: Okul Öncesi Öğretmenliği
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: fatma.bolattas@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: fbolattas@hotmail.com
Telefon: 03542421025 / 7794 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Kayseri / 1989

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraGazi Üniversitesi / Eğitim FakültesiTemel EğitimOkul Öncesi EğitimiDevam Ediyor
Yüksek LisansGazi Üniversitesi / Eğitim FakültesiTemel EğitimOkul Öncesi Eğitimi2017
LisansAkdeniz Üniversitesi / Eğitim Fakültesiİlköğretim BölümüOkul Öncesi Öğretmenliği2011

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
  • Bolattaş Gürbüz, F., & Deniz, Ü. (2017). Çocuk Resimlerine Yönelik Yaklaşımları Belirleme Aracı: Öğretmen Formu: Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması. Journal of International Social Research, 10(50).

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
  • Bolattaş Gürbüz, F. & Deniz, Ü. (2016). Çocukların resim çalışmalarına okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin yaklaşımlarının incelenmesi. Uluslararası Multidisipliner Konferansı. Antalya.
  • Bolattaş Gürbüz, F. & Sezen Vekli, G. (2016). Preschool teacher candidates' views toward Human Anatomy and Physiology Course. 14th International jtefs/bbcc Conference Sustainable Development, Culture, Education. Konya.
  • Bolattaş Gürbüz, F. & Altuner, G, Ş. (2017). Okul öncesi eğitimi ve sınıf eğitimi öğretmen adaylarının çocuk sevme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 1.Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi. Nevşehir.
  • Bolattaş Gürbüz, F. (2017). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Değer Algılarının Anne-Baba Tutumları ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi. Uşak
  • Bolattaş Gürbüz, F.(2017). 2004-2017 Yılları Arasında Okul Öncesi Eğitiminde Çocuk Resimleri: İçerik Analizi. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi. Uşak
  • Bolattaş Gürbüz, F. & Özer, N. (2017). Anasınıflarındaki Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi. Uşak
  • Bolattaş Gürbüz, F. & Özer, N. (2018). Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerin Anasınıflarında Uygulanan Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Görüşleri. II. International Scientific and Vocational Studies Congress – Education and Fine Arts.Nevşehir
  • Bolattaş Gürbüz, F. (2018). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. II. International Scientific and Vocational Studies Congress – Education and Fine Arts.Nevşehir.
Son Güncelleme: 13.09.2019 12:36:21