KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Vugar Ali TÜRKSOY

Birim: Tıp Fakültesi
Alt Birim: Dahili Tıp Bilimleri-Halk Sağlığı Anabilim Dalı
İdari Unvan: Yüksekokul Md. V.
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: v.aliturksoy@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: v.aliturksoy@bozok.edu.tr
Telefon: 05334940050 / 3565 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Azerbaycan / 1980
Uzmanlık Alanları: Toksikoloji,Halk Sağlığı, Genotoksisite, İş Sağlığı, Enstrumental Analiz, Biyoistatistik

DOSYALAR / DERS NOTLARI

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Post DoktoraAnkara Üniversitesi / Adli Bilimler EnstitüsüGenetik ToksikolojiDoktora Sonrası Arastırma Programı (Postdoctoral Research)-Tübitak Projesi2012
DoktoraAnkara Üniversitesi / Saglık Bilimleri EnstitüsüAdli Kimya ve Adli ToksikolojiDisiplinlerarası Adli Bilimler2011
Yüksek LisansAnkara Üniversitesi / Saglık Bilimleri EnstitüsüAdli Kimya ve Adli ToksikolojiDisiplinlerarası Adli Tıp2006
LisansAnkara Üniversitesi / Fen FakültesiBiyoloji2003
ÖnlisansAnadolu Üniversitesi / Açıköğretim FakültesiYönetim ve Organizasyon Bölümü/ Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı2018

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2016 - Devam Ediyor : Dr.Öğr.Üyesi

İDARİ GÖREVLER

 • 2016 - 2019 : Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEM) Müdür Yardımcısı
 • 2017 - 2018 : Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı V.
 • 2019 - Devam Ediyor : Yozgat Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEM) Müdür V.
 • 2019 - Devam Ediyor : Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Koordinatörü

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Görkem Mergen, Zeliha Kayaaltı, Emrah Dural, Vugar Aliyev, Seda Kaya, Serap Yalçın, Ayse Karakus, Tülin Söylemezoglu, "Simultaneous Headspace-GC-FID Analysis for Methanol and Ethanol in Blood, Saliva, and Urine: Validation of Method and Comparison of Specimens", LC GC NORTH AMERICA, 28 (7): 540-543 pp., 2010 (ISI)
 • Zeliha Kayaaltı, Vugar Aliyev, Tülin Söylemezoglu, "The potential effect of metallothionein 2A-5 A/G single nucleotide polymorphism on blood cadmium, lead, zinc and copper levels", TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY, 256(1):1-7, 2011, DOI: 10.1016/j.taap.2011.06.023 (ISI)
 • Zeliha Kayaaltı, Deniz Tekin, Vugar Aliyev, Serap Yalçın, Gülay Kurtay, Tülin Söylemezoglu, "Effects of the interleukin-6 (IL-6) polymorphism on toxic metal and trace element levels in placental tissues.", SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 409(23):4929-33, 2011, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2011.08.036 (ISI)
 • Deniz Tekin, Zeliha Kayaaltı, Vugar Aliyev, Tülin Söylemezoglu, "The effects of metallothionein 2A polymorphism on placental cadmium accumulation: is metallothionein a modifiying factor in transfer of micronutrients to the fetus?", JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY, 32(4): 270-275 pp., 2012 , DOI: 10.1002/jat.1661(ISI)
 • Hınç YILMAZ, Vugar ALIYEV, Zeliha KAYAALTI, Bülent YALÇIN, Tülin SÖYLEMEZOGLU. Levels of Trace Elements and Toxic Metals in Autopsy Renal Tissue Samples (Otopsi Bobrek Dokusu Orneklerinde Iz Element ve Toksik Metal Duzeylerinin Degerlendirilmesi). TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 32(1):7-14 2012. (Yayınlandıgı sene SCI-Expanded’e taranıyordu) (ISI)
 • Demir N, Enon S, Turksoy VA, Kayaaltı Z, Kaya S, Cangir AK, Soylemezoglu T, Savas I. Association of cadmium but not arsenic levels in lung cancer tumor tissue with smoking, histopathological type and stage. ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION 2014;15(7):2965-70 (ISI)
 • Bayram Yüksel, Zeliha Kayaalti, Tülin Söylemezoglu, Vugar Ali Türksoy and Engin Tutkun. GFAAS Determination of Arsenic Levels in BiologicalSamples of Workers Occupationally Exposed to Metals: An Application in Analytical Toxicology. ATOMIC SPECTROSCOPY Vol. 36(4), July/August 2015 (ISI)
 • Yilmaz H, Tutkun E, Demiralp KO, Yilmaz FM, Aliyev V, Soylemezoglu T. Exposure to mercury among dental health workers in Turkey: Correlation with amalgam work and own fillings.TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH. Volume: 31 Issue: 10 Pages: 951-954 Published: OCT 2015 (ISI)
 • Harun Egemen Tolunay, Yavuz Emre Sükür, Sinan Ozkavukcu, Mehmet Murat Seval, Can Ates, Vugar Ali Türksoy, Tolga Ecemis, Cem Somer Atabekoglu, Batuhan Özmen, Bülent Berker, Murat Sönmezer Heavy metal and trace element concentrations in blood and follicular fluid affect ART outcome. EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND BIOLOGY. Mart 2016 Volume 198, Pages 73-77. DOI: http://dxdoi.org/10.1016/jejogrb.2016.01.001 (ISI).
 • Ismail Akinci, Engin Tutkun, Ali Vugar Turksoy, Hinc Yilmaz, Bayram Yuksel, Zeliha Kayaalti, Tulin Soylemezoglu, Hakki Hakan Yilmaz, Sedat Abusoglu. Kan Bagısı Yapan Bireylerde Esansiyel Eser Element ve Toksik Metallerin Düzeyleri (Toxic Metal and Essential Trace Element Levels of Blood Donor) JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE(J Clin Anal Med) 2016;7(6): 816-9 DOI: 10.4328/JCAM.4630 (ESCI).(ISI)
 • Yüksel B, Şen N, Ali Türksoy V, Tutkun E, Söylemezoğlu T. Effect of Exposure Time and Smoking Habit on Arsenic Levels in Biological Samples of Metal Workers in Comparison with Controls. Marmara Pharm J. 2018; 22(2): 218-226. (ESCI).(ISI)
 • Vugar Ali Türksoy, Meşide Gündüzöz, Servet Birgin Iritaş, Sultan Pınar Çetintepe, Mohammed Akkbik, Deniz Boz Eravcı, Lütfiye Tutkun, Serdar Deniz, Eun-Kee Park, Determiation of contaminants in drinking water in Yozgat,Turkey, International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) Volume 8/2, 2018, page 319-328. (ESCI).(ISI)
 • Servet Birgin Iritas, Vugar Ali Turksoy, Serdar Deniz, Serhat Kocoglu, Sultan Pınar Cetintepe, Gullu Kirat, Ali Can Demirkesen, Alper Baba. A quality assessment of public water fountains and relation to human health: a case study from Yozgat, Turkey. Water and Environment Journal, 2019. DOI: 10.1111/wej.12422 (SCI) (ISI)
 • İskender Samet Daltaban, Sema Mısır, Vugar Ali Türksoy, Hakan Ak, Ertuğrul Çakır. The effects of barnidipine on an experimental ischemia reperfusion model of spinal cord injury and comparison with methyl prednisolone. North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-89411 | DOI: 10.14744/nci.2018.89411-2019 (ESCI)(ISI)
 • Lütfiye Tutkun, Servet Birgin İritaş, Serdar Deniz, Özgür Öztan, Sedat Abuşoğlu, Ali Ünlü,Vugar Ali Türksoy, Sultan Pınar Çetintepe. Tnf-α and Il-6 as biomarkers of impaired lung functions in dimethylacetamide exposure. Journal of Medical Biochemistry, J Med Biochem 38: 1–8, 2019 (SCI-Ex) (ISI)
 • Lutfiye Tutkun, Meside Gunduzoz, Vugar Ali Turksoy*, Serdar Deniz, Ozgur Oztan, Sultan Pınar Cetintepe, Servet Birgin Iritas, Fatma Meric Yilmaz. Arsenic-Induced Inflammation in Workers. Molecular Biology Reports. SCI Exp (Kabul edildi)
 • Sedat ABUSOGLU; Lutfiye TUTKUN; Servet IRITAS; Meside GUNDUZOZ; Saadet CELIK; Ali UNLU; Vugar TURKSOY; Serdar DENIZ; Hüseyin ILTER. Symmetrıc Dımethylargınıne Levels In Manganese-Exposed Welders. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 2019 SCI Exp. (Kabul edildi)
 • Lutfiye TUTKUN, Meside GUNDUZOZ, Vugar Ali TURKSOY*, Serdar DENIZ, Ozgur OZTAN, Sultan Pinar CETINTEPE, Servet Birgin IRITAS, Gulsum TEKIN, Ali UNLU. Assessment of Endothelial Dysfunction with Methylated Arginines and L-arginine in Cadmium-Exposed People: A Pilot Study. Clinical Laboratory 2019 (SCI) (Kabul edildi)
 • Vugar Ali Turksoy*, Lutfiye Tutkun, Servet Birgin İritas, Meside Gunduzoz, Serdar Deniz. The effects of occupational lead exposure on selected inflammatory biomarkers. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology. 2019;70:52-57. Scı Exp.
 • Servet Birgin Iritas, Tulin Akturk, Lutfiye Tutkun, Meside Gunduzoz, Sedat Abusoglu, Saadet Celik, Ali Unlu, Serdar Deniz, Vugar Ali Turksoy, and Huseyin Ilter. Elevated asymmetric dimethylarginine levels in manganese-exposed welders. Trace Elements and Electrolytes, Vol. 00 – No. 00/2019 (1-8). Scı (Kabul edildi)
 • Servet Birgin Iritas, Aybike Dip, Meside Gunduzoz, Lutfiye Tutkun, VUGAR ALI TURKSOY, Serdar Deniz, Gülsüm Abuşoğlu, Ozgur Oztan, Ali Ünlü. Assessment of potential cardiovascular risk in trichloroethylene exposure by serum methylated arginine levels. Journal of Environmental Health Research. June 2019. DOI: 10.1080/09603123.2019.1628927 (ISI)(SCI-EXP)
 • Vugar Ali Turksoy*, Serdar Deniz, Lutfiye Tutkun, Gullu Kirat. Evaluation of the sources of Yozgat fountain water in terms of seasonal distribution, Turkey. Journal of the Geological Society of India. Kabul edildi, 2019 (SCI Expanded)
 • Vugar Ali TURKSOY*, Lutfiye TUTKUN, Meside GUNDUZOZ, Ozgur OZTAN, Serdar DENIZ, Servet Birgin IRITAS. Changing Levels of Selenium and Zinc in Cadmium-Exposed Workers: Probable Association with the Intensity of Inflammation. Molecular Biology Reports. 2019 (Published online 30 July) https://doi.org/10.1007/s11033-019-05001-4, (SCI Exp)
 • Mohammed Akkbik, Vugar Ali Turksoy, Serhat Koçoğlu. Simultaneous Quantitative Detection of 10 Phthalates in PVC Children’s Toys by HPLC-PDA. Journal Toxicology Mechanisms and Methods https://doi.org/10.1080/15376516.2019.1650145, 31 (Accepted Jul 2019), SCI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Cenk Güner, Vugar Aliyev, Derya Atamtürk, Izzet Duyar, Tülin Söylemezoglu, "Retention of Zn, Cu, Cd, Pb, and As on human bones unearthed at a Central Anatolian Early Bronze Age excavation site (Resuloglu, Turkey)", EURASIAN JOURNAL OF ANTHROPOLOGY , 2(1): 27-39 pp., 2011
 • Servet Birgin İritaş, Lütfiye Tutkun, Meşide Gündüzöz, Serdar Deniz, Vugar Ali Türksoy. The Effect of manganese exposure on erythropoietic and reproductive system parameters. Medicine Science | International Medical Journal.doi: 10.5455/medscience.2018.07.8851. 2018 (Kabul Edildi)
 • Gülhan Gürel, Vugar Ali Türksoy, Seda Sabah, Sevinç Şahin, Emine Çölgeçen. A Case of Unilateral Pityriasis Rosea. JOJ Case Stud. 2018; 7(4): 555716.002 DOI: 10.19080/JOJCS.2018.07.555716
 • Daltaban IS., Ak H., Turksoy V.A., Yaycıoglu S., Çetintepe P.S. Do occupational factors increase the radiological degree of cervical disc degeneration? East African Scholars J Med Sci; Vol-2, Iss- 3 (March, 2019): 114-119
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Vügar Aliyev, Serap Yalçın, Zeliha Kayaaltı, Sahan Saygı, Tülin Söylemezoglu, Sigara Kullanımının Oksidatif Stres, Protein Karbonil Düzeyi ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi (Influence of Smoking on Oxidative Stress, Protein Carbonyl Levels and Biochemical Parameters), MERSIN ÜNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2(3): 15-20, 2009.
 • Ozgür OZTAN, Serap YALÇIN, Vügar ALIYEV, Gülay KURTAY, Tülin SÖYLEMEZOGLU, Ankara’da Yasayanların Plasental Toksik Metal ve Iz Element Düzeyleri (Placental Toxic Metal and Trace Element Levels of Ankara Residents), KADIN DOGUM DERGISI 7(3) :1699-1703, 2009.
 • Esma Söylemez, Zeliha Kayaaltı, Vugar Aliyev, Tülin Söylemezoglu, " Effect of cigarette smoking on DNA damage according to nine comet assay parameters in female and male groups” ANKARA ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI MECMUASI 65 (1): 39-46 pp., 2012, DOI: 10.1501/Tıpfak_000000805.
 • Cenk Güner, Vugar Ali Türksoy, Derya Atamtürk, Izzet Duyar. Adramytteion (Örentepe, Balıkesir) Erken Bizans dönemi insan iskeletlerinin kimyasal analizi. INSANBILIM DERGISI 1(2):81-93, 2012
 • Vugar Ali Türksoy, Dilek Kaya, Hınç Ömer Yılmaz, Tülin Söylemezoglu. Metalürji isçilerin saç örneklerinden tespit edilen arsenik düzeyleri. TÜRK HIJYEN VE DENEYSEL BIYOLOJI DERGISI 70(1): 15-20 pp., 2013, DOI: 10.5505/TurkHijyen.2013.27928
 • Demir N, Türksoy VA, Kayaaltı Z, Söylemezoglu T, Savas I. Akciger kanserli olguların biyolojik örneklerinde arsenik ve kadmiyum düzeylerinin degerlendirilmesi (The evaluation of arsenic and cadmium levels in biological samples of cases with lung canser).TÜBERKÜLOZ VE TORAKS (TUBERCULOSIS AND THORAX). 2014;62(3):191-8. Doi: 10.5578/tt.7902
 • Servet Birgin İRİTAŞ, Vugar Ali TÜRKSOY, Engin TUTKUN. Çevresel ve Mesleksel Kanserler:Türkiye’de ve Dünyada Durum (Environmental and Occupational Cancers: The Status in Turkey and in the World). Turkiye Klinikleri J Public Health-Special Topics 2017;3(3):124-27
 • Vugar Ali TÜRKSOY. Halk Sağlığı Sorunu Olarak Uyku Apne Sendromu ( Sleep Apnea Syndrome as a Public Health Problem). Bozok Med J 2018;8(Special İssue):1-83-6
 • : Murat Bozalan, Vugar Ali Türksoy, Bayram Yüksel, Gülin Güvendik, Tülin Söylemezoğlu. Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Yumuşak Plastik Oyuncaklarda Kurşun Düzeylerinin Ön Değerlendirilmesi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology), Kabul edildi, Doi:10.5505/TurkHijyen.2019.58234

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Vügar Aliyev, Banuçiçek Yücesan, Sebnem S. Çeçen, Ayse Karakus, Serap Yalçın and Tülin Söylemezoglu Influence of smoking and amount of cigarette consumption on oxidative stress, protein carbonyl content and biochemical parameters TOXICOLOGY LETTERS, Volume 164, Supplement 1, 20 September 2006, Page S136 (ISI).
 • Öztan, Ö., Aliyev, V., Yalçın, S., Kurtay, G., Söylemezoglu, T. Placental cadmium, lead, zinc and copper levels in Ankara district. BIOMETALS 2008. Santiago de Compostela (Spain), 14-18 July 2008 (ISI).
 • Seda Kaya, Vugar Aliyev, Servet B. Iritas and Tülin Soylemezoglu Determination of mercury and lead levels in autopsy brain tissue samples TOXICOLOGY LETTERS, Volume 189, Supplement 1, 13 September 2009, Page S220 (ISI).
 • Z. Kayaaltı, D. Tekin, S. Yalçın, V. Aliyev, E. Söylemez, G. Kurtay and T. Söylemezoglu, Effect of IL-6 174 G/C polymorphism on toxic metal and trace element levels in placenta. TOXICOLOGY LETTERS, Volume 196, Supplement 1, 17 July 2010, Pages S161-S162 (ISI).
 • E. Emer, B. Kaplan, S. Kaya, V. Aliyev, E. Arıca and T. Soylemezoglu, Effect of high dose sibutramine application on serum serotonin, plasma noradrenaline and on zinc and iron levels in liver, kidney, adrenal glands in rats. TOXICOLOGY LETTERS, Volume 196, Supplement 1, 17 July 2010, Pages S238-S239 (ISI).
 • Gulgosteren S., Mergen G., Gulgosteren M., Ozaydin H.E., Aliyev V., Soylemezoglu T., Simsek C. Chromium Levels in Pulmonary Tissues from Lung Cancer and Control Subjects. 9th ISSX 2010, Poster Session, 4-8 September 2010, Istanbul, DRUG METABOLISM REVIEWS, Volume: 42, Supplement: Suppl. 1, Published: AUG 2010, Pages: 237-237 (ISI).
 • Görkem Mergen, Vugar Aliyev, Tülin Söylmezoglu (2011) GF-AAS Methods for Analysis of Toxic Metals. 3th International Symposium on METALLOMICS (Metallomics 2011) June 15-18, 2011 Münster, Germany (ISI).
 • Kayaalti, Z; Soylemez, D; Aliyev, V; Kaplan, B; Soylemezoglu, T. Effect of divalent metal transporter gene polymorphism in the blood iron levels of Turkish thalassemia patients. FEBS JOURNAL. 36th FEBS Congress, Biochemistry for Tomorrows Medicine Location: Torino, ITALY Date: JUN 25-30, 2011 278-1: 255 Published: JUN 2011 (ISI).
 • Odabasi, M; Kayaalti, Z; Aliyev, V; Yilmaz, H; Soylemezoglu, T. Association between a polymorphism of divalent metal transporter gene and blood lead and iron levels in Turkish metallurgy workers. FEBS JOURNAL 36th FEBS Congress, Biochemistry for Tomorrows Medicine Location: Torino, ITALY Date: JUN 25-30 278-1: 432, 2011(ISI).
 • T. Söylemezoglu, E. Söylemez, Z. Kayaalti, V. Aliyev. The effect of cigarette smoking according to eight comet assay parameters. TOXICOLOGY LETTERS, Volume 205, Supplement, 28 August 2011, Page S135 (ISI).
 • Z. Kayaalti, E. Söylemez, V. Aliyev, T. Söylemezoglu. The achievement of comet assay through analyzing relationship between fish consumption and dental amalgam fillings in detection of Hg toxicity. TOXICOLOGY LETTERS, Volume 205, Supplement, 28 August 2011, Page S296 (ISI).
 • T. Söylemezoglu, Z. Kayaalti, V. Aliyev, H. Yılmaz. Effect of divalent metal transporter 1 (DMT1) polymorphism on calcium disodium EDTA chelation therapy in lead poisoning. TOXICOLOGY LETTERS, Volume 205, Supplement, 28 August 2011, Page:S94 (ISI).
 • Z. Kayaalti, V. Aliyev, T. Söylemezoglu. Metallothionein 2A gene polymorphisms and its association with Cd, Pb, Zn and Cu levels in blood samples. TOXICOLOGY LETTERS, Volume 205, Supplement, 28 August 2011, Pages S214-S215 (ISI).
 • V. Aliyev, Z. Kayaalti, D. Söylemez, T. Söylemezoglu. The determination of Fe, Pb and Cd levels among thalassemia patients and normal population by means of examining whole blood in Turkey. TOXICOLOGY LETTERS, Volume 205, Supplement, 28 August 2011, Page S292 (ISI).
 • V. Aliyev, Z. Kayaalti, S. Iritas, T. Söylemezoglu. Effect of metallothionein core promoter region polymorphism on Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, Pb and as levels in autopsy lung tissues from a Turkish population. TOXICOLOGY LETTERS, Volume 205, Supplement, 28 August 2011, Page S270 (ISI).
 • V. Aliyev, M. Bozalan, G. Güvendik, T. Söylemezoglu. The potential health risk assessment of lead levels in children's toys. TOXICOLOGY LETTERS, Volume 205, Supplement, 28 August 2011, Page S255 (ISI).
 • V. Aliyev, Z. Kayaalti, E. Söylemez, T. Söylemezoglu. The determination of cadmium and mercury in blood of smokers and non-smokers. TOXICOLOGY LETTERS, Volume 205, Supplement, 28 August 2011, Page S191 (ISI).
 • Vugar Aliyev, Yasemin Kartal, Selda Sert, Derya Söylemez, Tülin Söylemezoglu. Using the Correct Comet Assay Parameters of Determining DNA Damages in Cell Studies: A Comprehensive Review. 9th International Comet Assay Workshop (ICAW), 13-16 September 2011, Kusadası Turkey Page 55.
 • Söylemezoglu T., Akıncı I., Aliyev V., Kayaaltı Z., Tutkun E. (2012). Toxic metal and essential trace element levels of Turkish Blood donors. 48th Congress of the European Societies of Toxicology, 17 June 19. 2012, Stockholm, Sweden. TOXICOLOGY LETTERS, 211S (Suppl 1): S101. doi:10.1016/j.toxlet.2012.03.523. (ISI).
 • Söylemezoglu T., Soylemez E., Kayaaltı Z., Aliyev V. (2012). The effect of blood cadmium levels in smokers to lymphocyte DNA damage. 48th Congress of the European Societies of Toxicology, 17 June 2012, Stockholm, Sweden. TOXICOLOGY LETTERS, 211S (Suppl 1): S153-S154. doi:10.1016/j.toxlet.2012.03.703. (ISI).
 • Tekin D., Kayaaltı Z., Aliyev V., Söylemezoglu T. (2012). Role of the DMT1 gene polymorphism on manganese levels in placental tissues. 48th Congress of the European Societies of Toxicology, 17 June 2012, Stockholm, Sweden. TOXICOLOGY LETTERS, 211S (Suppl 1): S25-S26. doi:10.1016/j.toxlet.2012.03.264. (ISI).
 • Söylemezoglu T., Kayaaltı Z., Yalçın S., Tekin D., Aliyev V. Effect of IL-6-174 G/C polymorphism on metal levels in maternal and cord blood samples. 48thCongress of the European Societies of Toxicology, 17 June 2012, Stockholm, Sweden. TOXICOLOGY LETTERS, 211S (Suppl 1): S154. doi:10.1016/j.toxlet.2012.03.704. (ISI).
 • Vugar Aliyev, Dilek Kaya, Hınç Yılmaz, Tülin Söylemezoglu. The Potential Health Risk of Arsenic Levels in Workers Exposed to Arsenic. 48thCongress of the European Societies of Toxicology, 17 June 2012, Stockholm, Sweden. TOXICOLOGY LETTERS 211S (2012) S102 (ISI).
 • Vugar Aliyev, Zeliha Kayaaltı, Birsen Kaplan, Tülin Söylemezoglu. Effect of GST Polymorphisms on As Levels of Placental and Maternal Biological Samples. 48thCongress of the European Societies of Toxicology, P09-09, 17 June 2012, Stockholm, Sweden. TOXICOLOGY LETTERS 211: S43–S216 doi:10.1016/j.toxlet.2012.03.261. (ISI).
 • Odabasi, Miyase; Kayaalti, Zeliha; Türksoy, Vugar Ali; Yilmaz, Hinç; Söylemezoglu, Tülin. Evaluation of the Pb, Cd, Fe, Zn and Cu levels in the blood samples of metallurgy workers exposed to Pb and control groups. 49th Congress of the European Societies of Toxicology September 1- 4, 2013. Interlaken, Switzerland. TOXICOLOGY LETTERS 221S (2013) S251 (ISI).
 • Bayram Yüksel, Zeliha Kayaalti, Vugar Ali Türksoy, Engin Tutkun, Tülin Söylemezoglu. Evaluation of Arsenic Levels in Biological Samples of Smelter Workers in Turkey. 49th Congress of the European Societies of Toxicology September 1- 4, 2013. Interlaken, Switzerland. TOXICOLOGY LETTERS 221S (2013) S251 (ISI).
 • Dilek (Kaya) Akyüzlü, Zeliha Kayaaltı, Esma Söylemez, Vugar Ali Türksoy, Engin Tutkun, Tülin Söylemezoglu. Genetic Variations of MT2A Gene are Associated with Arsenic Levels in Biological Samples of Individuals Occupationally Exposed to Arsenic. 49th Congress of the European Societies of Toxicology September 1- 4, 2013. Interlaken, Switzerland. TOXICOLOGY LETTERS 221S (2013) S178 (ISI).
 • Tülin Söylemezoglu, Zeliha Kayaaltı, Seda Kaya, Vugar Ali Türksoy. Mercury Levels in Placentas from Non-Exposed Mothers. 49th Congress of the European Societies of Toxicology September 1- 4, 2013. Interlaken, Switzerland. TOXICOLOGY LETTERS 221S (2013) S109 (ISI).
 • M. Sonmezer, E.H. Tolunay, C.S. Atabekoglu, B. Ozmen, V.A. Türksoy, S. Ozkavukcu. The impact of blood and follicle concentrations of toxic and trace elements on IVF outcomes. FERTILITY AND STERILITY, Volume 100, Issue 3, Supplement, September 2013, Page S11. (Bildiri ve Sözlü Sunum) (ISI).
 • M. (Odabaşı) Yaylagül , Z. Kayaalti , V.A. Türksoy , H. Yilmaz , İ. Kurt , T. Söylemezoğlu. EVALUATION OF THE TOXIC AND ESSENTIAL ELEMENTS’ LEVELS AND OTHER BIOCHEMICAL INDICATORS OF METALLURGY WORKERS EXPOSED TO PB AND CONTROL GROUPS. Toxicology and therapeutic drug monitoring. Poster Abstracts – IFCC WorldLab Istanbul 2014 – Istanbul, 22-26 June 2014 • DOI 10.1515/cclm-2014-4058 Clin Chem Lab Med 2014; 52, Special Suppl, pp S1 – S1660, June 2014
 • M. (Odabaş) Yaylagül; Z. Kayaalti; V. A. Türksoy; H. Ylmaz; I. Kurt; T. Soylemezoglu. Association between blood Pb and Fe levels in Turkish metallurgy workers and a polymorphism of DMT1 gene: TUE-360. The FEBS Journal. 281():549–550, SEP 2014 Publication Date: 2014/09/01
 • Zeliha Kayaaltı,Dilek (Kaya) Akyüzlü,Vugar Ali Türksoy,Esma Soylemez and Tulin Soylemezoglu. Does divalent metal transporter 1 mediate the intestinal absorption of arsenic?50th Congress of the European Societies of Toxicology 7-10 September 2014. Edinburgh, Scotland, UK. TOXICOLOGY LETTERS 229:S88 (2014).DOI:10.1016/j.toxlet.2014.06.331 (ISI)
 • Dilek (Kaya) Akyüzlü, Zeliha Kayaaltı, Fezile Özdemir, Vugar Ali Türksoy, Engin Tutkun, Tülin Söylemezoglu. The interaction between the MRP1 G1666A and MRP2 G4544A polymorphisms on the blood and urinary arsenic levels. 51st CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETIES OF TOXICOLOGY, TOXICOLOGY LETTERS, Aug 2015, DOI: 10.1016/j.toxlet.2015.08.447 (ISI)
 • Vugar Ali Türksoy, Sinan Karacabey, Lütfiye Tutkun, Servet B. Iritas, Engin Tutkun. Comparison of Blood, Urine, and Hair Metal Levels in Exposed Miners. Second Macedonian Congress on Occupational Health with international participation. Skopje, 12-14 October 2016
 • Vugar Ali Türksoy, Özlem Simsek Tanın, Sinan Karacabey, Vüsale Aziz, Engin Tutkun. Placental Arsenic Accumulation in Occupational Exposure. Second Macedonian Congress on Occupational Health with international participation. Skopje, 12-14 October 2016
 • Sevinç Sahin, Serdar Yanık, Vugar Ali Türksoy, Melike Nalbant Moray, Safak Atahan, Betül Aytekin, Demographic And Histopathological Analysis of Malignant Mesothelioma Cases Diagnosed at Two Different Provinces In Turkey. SS-038 , International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya Turkey, 27-29 March 2017 (Sözlü Sunum)
 • Meside Gündüzöz, Lütfiye Tutkun , Vugar Ali Türksoy, Murat Büyüksekerci, Servet Birgin Iritas, Sinan Karacabey, Ömer Hınç Yılmaz. Mercury Intoxication In A 3-year-old Boy. SS-033, International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya Turkey, 27-29 March 2017 (Sözlü Sunum)
 • Meside Gündüzöz, Zehra Nur Töreyin, Vugar Ali Türksoy, Lütfiye Tutkun, Sinan Karacabey, Hüseyin Ilter. Mercury Exposure in Dentists: Three Case Reports. SS-043, International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya Turkey, 27-29 March 2017 (Sözlü Sunum)
 • Canan Demir, Nejdiye Mazıcan, Meside Gündüzöz, Vugar Ali Türksoy, Lütfiye Tutkun, Servet B. Iritas, Bilgehan Açıkgöz. Musculoskeletal Disorders (MSDs) in Turkish Dentists- 3 Cases. SS-034, International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya Turkey, 27-29 March 2017 (Sözlü Sunum)
 • Meside Gündüzöz, Nejdiye Mazıcan, Canan Demir, Servet Birgin Iritas, Türkan Nadir Özis, Vugar Ali Türksoy, Lütfiye Tutkun, Ömer Hınç Yılmaz. Dental Technicians’ Pneumoconiosis: A Case Report. SS- 35, International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya Turkey, 27-29 March 2017 (Sözlü Sunum)
 • Vugar Ali Türksoy, Lütfiye Tutkun, Okan Tanın. Determination of Contaminants in Drinking Water. SS- 40, International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya Turkey, 27-29 March 2017 (Sözlü Sunum)
 • Meşide Gündüzöz, Nejdiye Mazıcan, Canan Demir, Servet Birgin İritaş, Lütfiye Tutkun, Vugar Ali Türksoy, Ferruh Ayoğlu, Ömer Hınç Yılmaz. Latex Allergy: Two Case Reports. (Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı). SS-36, International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya Turkey, 27-29 March 2017 (Sözlü Sunum)
 • Nejdiye Mazıcan, Canan Demir, Meşide Gündüzöz, Vugar Ali Türksoy, Lütfiye Tutkun, Bilgehan Açıkgöz. Musculoskeletal Disorders (MSDs) in Turkish Parachute Trainer- 4 Cases. SS-37, International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya Turkey, 27-29 March 2017 (Sözlü Sunum)
 • Meşide Gündüzöz, Canan Demir, Nejdiye Mazıcan, Servet Birgin İritaş, Lütfiye Tutkun, Vugar Ali Türksoy, Ömer Hınç Yılmaz. Musculoskeletal Ionizing Radiation Exposure Related Health Results in Nurses: Four Case Reports. SS-39, International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya Turkey, 27-29 March 2017 (Sözlü Sunum)
 • Sultan Pınar Çetintepe, Meşide Gündüzöz, Servet İritaş, Vugar Ali Türksoy, Lütfiye Tutkun. Solvent Maruziyeti ve Sarkoidoz. SS-29, 2. International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya Turkey, 4-8 Mart 2018 (Sözlü Sunum)
 • Lütfiye TUTKUN, Vugar Ali TÜRKSOY, Serdar DENİZ, Sultan Pınar ÇETİNTEPE, Fatma Meriç YILMAZ, Servet Birgin İRİTAŞ, Meşide GÜNDÜZÖZ.The Relationship Between Urinary Dimethylacetamide Levels and Pulmonary Function Tests in Fiber Workers. SS-65, 2. International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya Turkey, 4-8 Mart 2018 (Sözlü Sunum)
 • Servet Birgin İRİTAŞ, Serdar DENİZ, Vugar Ali TÜRKSOY, Lütfiye TUTKUN, Sultan Pınar ÇETİNTEPE, Meşide GÜNDÜZÖZ, Fatma Meriç YILMAZ. The Relationship Mandelic Acid and Phenylglyoxylic Acid in Urine with Blood Styrene Levels of Industrial Workers. Right Known Mistakes. SS-66, 2. International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya Turkey, 4-8 Mart 2018 (Sözlü Sunum)
 • Vugar Ali Türksoy, Serdar DENİZ. Assessment of Inflammation Marker and Toxicity of Dimethylacetamide Exposure in Fiber Workers SS-63, 2. International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya Turkey, 4-8 Mart 2018 (Sözlü Sunum)
 • Vugar Ali Türksoy, Mesleksel ve Çevresel Hastalıklarda Analitik Toksikoloji ve Laboratuvar. Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Paneli, Kıbrıs, 13 Mart 2018 (Panelist)
 • Vugar Ali TÜRKSOY, Lütfiye TUTKUN, Servet Birgin İRİTAŞ. İlaçlama İşçilerinde Arsenit (As +3) ve Arsenat (As +5) Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi, SS-27, 4. Uluslararası Biyosidal Kongresi, Antalya Turkey, 26-29 Mart 2018 (Sözlü Sunum)
 • Vugar Ali TÜRKSOY. Biyosidal Laboratuvar Çalışanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği, 13. Oturum, 4. Uluslararası Biyosidal Kongresi, Antalya Türkiye, 26-29 Mart 2018 (Panelist)
 • Vugar Ali Türksoy, Engin Tutkun. İş Sağlığı ve Meslek Hastalıklarının Ekonomik Yönü: Korumak Daha Ucuz ve Daha İnsancıldır. 3rd INTERNATIONAL BOZOK SYMPOSIUM Regional Development and Socio-Cultural Structure. 03-05 May 2018 (Sözlü Sunum)
 • Vugar Ali Türksoy. Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin Akreditasyonunun Bölgesel Kalkınmadaki Rolü. 3rd INTERNATIONAL BOZOK SYMPOSIUM Regional Development and Socio-Cultural Structure. 03-05 May 2018 (Sözlü Sunum)
 • Sedat ABUSOGLU, Lutfiye TUTKUN, Servet IRITAS, Meside GUNDUZOZ, Saadet CELIK, Ali UNLU, Vugar Ali TURKSOY , Serdar DENIZ , Hüseyin ILTER. Elevated Symmetrıc Dımethylargınıne Levels In Manganese-Exposed Welders. 5th Joint EFLM-UEMS Congress, P-191 Abstract Reference: 326, Antalya, Turkey, October 10-13, 2018
 • Sultan Pınar Çetintepe, Lutfiye Tutkun, Meşide Gündüzöz, Vugar Ali Türksoy. Mesleki Kadmiyum Maruziyetinde Aterosklerozun Erken Biyomarkerleri: Methile Arginines ve L-Arginine. Mesleksel Toksikoloji Oturumu (8.Oturum). International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya Turkey, 3-7 Mart 2019 (Sözlü Sunum)
ULUSAL
 • Cenk GÜNER, İzzet DUYAR, Derya ATAMTÜRK, Vugar ALİYEV, Tülin SÖYLEMEZOĞLU., 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu. konferansı dahilinde "27. Arkeometri Sonuçları Toplantısı" bildiri kitapçığındaki "Arkeolojik İnsan Kemiklerinde Toksik Metal ve İz Elementlerinin Analizi: Resuloğlu Erken Tunç Çaği Kemikleri.", Malatya, Türkiye, Mayıs 2011 (Bildiri ve Sözlü Sunum)
 • Nalan Demir, Serkan Enön, Vugar Ali Türksoy, Görkem Mengen, Seda Kaya, Zeliha Kayaaltı, Ayten Kayı Cangır, Tülin Söylemezoğlu, İsmail Savaş. Tümör dokusunda arsenik ve kadmiyum düzeylerinin değerlendirilmesi ve akciğer kanseriyle ilişkisi. TUSAD 34. ULUSAL KONGRESİ, 6-10 EKİM 2012, Çeşme İzmir SS-08 S13. (Bildiri ve Sözlü Sunum).
 • Ömer Çağlar Yılmaz, Engin Tutkun, Hınç Yılmaz, Vugar Aliyev, Sühendan Adıgüzel, Fatma Yılmaz. Electrocardiographic changes in occupational exposure to Arsenic (Arseniğe mesleki maruziyette EKG değişiklikleri). Non-invasive arthythmia. ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY (TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ). XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 11-14 Ekim 2012, Maxx Royal, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyol Dern Arş, 2012 Volume 40, Suppl 2: S-175, p107.
 • Enes Arıca, Zeynep Seda Eren, Yasemin Kartal, Vugar Ali Turksoy, Tulin Söylemezoğlu. ASSESSMENT OF CR AND NI LEVELS IN PLACENTA BY GRAPHITE FURNACE ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY. 8. Uluslarrası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi. 15-18 Kasım 2012, Antalya, Türkiye (Sözlü Sunum)
 • Vugar Ali Türksoy. Halk Sağlığı Sorunu Olarak Uyku Apne Sendromu. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ile Uyku Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Uyku Sempozyumu, 4.Oturum, 13 Mayıs 2017, Yozgat (Sözlü Sunum).
 • Vugar Ali Türksoy. Çoklu Kimyasal Maruziyetine Toksikolojik Yaklaşım. Bursa Tabip Odası'nın düzenlediği İşyeri Hekimliği Eğitimi Günleri, Endüstriyel Toksikolojik Maruziyetler ve Meslek Hastalıkları İlişkisi Oturumu,22-25 Mart 2018, Bursa (Sözlü Sunum).
 • Servet Birgin İritaş, Vugar Ali Türksoy, Lütfiye Tutkun, Serdar Deniz, Alper Baba. Yozgat’taki halk çeşmelerine ait kimyasal parametrelerin değerlendirilmesi / Assessment of the publıc fountaıns ın yozgat ın terms of chemıcal parameters. TIBBİ JEOLOJİ / MEDICAL GEOLOGY oturumu. 71st with international participation Geological Congress of Turkey, Jeology and Health. METU Cultural and Convention Center, April 23-27, 2018 (Sözlü Sunum)
 • Serdar Deniz, Vugar Ali Türksoy, Lütfiye Tutkun, Servet Birgin İritaş, Alper Baba. Yozgat’taki halk çeşmelerine ait kimyasal parametrelerin değerlendirilmesi / Assessment of the publıc fountaıns ın yozgat ın terms of chemıcal parameters. TIBBİ JEOLOJİ / MEDICAL GEOLOGY oturumu. 71st with international participation Geological Congress of Turkey, Jeology and Health. METU Cultural and Convention Center, April 23-27, 2018 (Sözlü Sunum)

DİĞER

ÖDÜLLER
 • European Societies of Toxicology,French Society of Toxicology (SFT) Fellowship, EUROTOX2011, Paris FRANCE, 2011
ATIFLAR
 • Yayınlarıma toplamda 128 adet Atıf yapılmıştır. Bunlardan 21'i (15'i SCI kapsamında) 2017 yılına aittir.
 • Yayınlarıma toplamda 159 adet Atıf yapılmıştır. Bunlardan 31'i (20'i SCI kapsamında) 2018 yılına aittir.
ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
 • Türk Toksikoloji Dernegi, 2010-Halen
 • Türk Farmakoloji Dernegi, 2010-Halen
 • Endüstriyel Toksikoloji Derneği (Sekreter-Yönetim Kurulu Üyesi)
EDİTÖRLÜKLER
 • Co-Editor - The Turkish Journal Of Occupational / Environmental Medicine and Safety (TURJOEM)
HAKEMLİKLER
 • Human & Experimental Toxicology (SCI)
 • Toxicology Mechanisms and Methods (SCI EXPANDED)
 • Science of the Total Environment (SCI)
 • Toxicology and Applied Pharmacology (SCI)
 • Food and Chemical Toxicology (SCI)
 • The Journal of Clinical and Analytical Medicine
PROJELER
 • “Akciğer kanserli hastalarda kan, idrar ve saç örneklerinde arsenik ve kadmiyum düzeyleri ve kanser gelişme riski ile ilişkisi” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ile birlikte yürütülen çalışma. Araştırma sorumlusu, (2012-2013).
 • Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastanesi ve A.Ü. Adli Bilimler Enstitüsü’nün ortak yürüttüğü Kütahya Eti Gümüş Madeni ile ilgili Arsenik çalışmasında uzman olarak çalışma (2011-2012)
 • “Tümör dokusunda arsenik ve kadmiyum düzeyleri ile metallotiyonein gen polimorfizminin akciğer kanseri ile ilişkisi” başlıklı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ile birlikte yürütülen çalışma. Araştırma sorumlusu, (2010-2012)
 • “Folikül Sıvısındaki Ağır Metallerin Fertilizasyon Üzerine Etkisinin Araştırılması” başlıklı ve 12B53330017 numaralı Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,Araştırma sorumlusu, (2012-2013)
 • “Aterosklerotik kardiyovasküler hastalığı olan bireylerin bazı metal düzeyleri ile mitokondrial ve nükleer DNA hasarı arasındaki ilişkinin araştırılması” başlıklı ve 09B5150001 numaralı Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırma sorumlusu, (2009-2012)
 • Çevresel ve mesleki metal maruziyetlerinin insan sağlığı üzerine çeşitli gruplarda araştırılması ve bu maruziyetlerde metal taşıyan proteinlerin önemi / TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Projesi, Araştırma Yürütücüsü (2011-2012)
 • "Kordon kanı ve Maternal-Fetal Plasenta Ağır Metal düzeylerinin karşılaştırılması" başlıklı ve 6602c-TF/17-103 numaralı,Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırma Sorumlusu, (2017-2018)
 • "D vitamini ve fetuin-a nın büyüme geriliği ve boy kısalığı üzerine etkisi" başlıklı ve 6602b-TF/17-106 numaralı,Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırma Yürütücüsü, (2017-2018)
 • "Oyuncaklarda ağır metallerin ve çeşitli ftalatların çocuk sağlığı açısından toksisitesinin tespiti" başlıklı ve 6602c-TF/17-93 numaralı,Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırma Yürütücüsü, (2017-2018)
 • "Kurşuna maruz işçilerde ateroskleroz parametrelerinin klinik ve laboratuvar olarak değerlendirilmesi" başlıklı ve 6602c-TF/17-96 numaralı,Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırma Yürütücüsü, (2017-2018)
ÜYELİKLER
 • Hazar Azerbaycan Halk Dansları Dernegi (2015-Halen)
HİZMET İÇİ EĞİTİM
 • Bilgisayar "İşletmenlik" Kurs Sertifikası, Şubat-Mayıs 2003
 • Gazi Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Yetistirme ve Deneysel Arastırmalar Merkezi tarafından düzenlenen ‘Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu V’ Katılım Sertifikası, Kasım 2007
 • Türk Farmokoloji Derneginin düzenledigi “Klinik Toksikoloji Kursu” Kurs Sertifikası, 22-24 aralık 2010, İstanbul
 • Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nün düzenledigi “PCR Temelli Genetik Analizler” BT-04-11 Kursu, Sertifikası, 02-03 Haziran 2011
 • “Advanced Training on Drug Evidence Identification” At the Investigation Bureau, Ministry of Justice, Certificate, 13-26 November, 2011 Taipei, TAIWAN (Republic of China)
 • "C sınıfı Is Güvenligi ve Uzmanlıgı Temel Egitim Programı", Egitim Katılım Belgesi, Ankara, 12 Agustos-10 Eylül 2016
 • "Egiticiler Egitimi Programı Sertifika Kursu", Bozok Üniversitesi Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sertifika, 15 -28 Mart, 2017
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Türk Toksikoloji Derneği’nin düzenlediği ‘7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi’ Katılım Belgesi, 30 Mayıs -1 Haziran 2009
 • Hacettepe Üniversitesinin düzenlediği “Türkiye’de Adli Toksikoloji’nin Bugünü ve Geleceği” sempozyumu, Katılım Sertifikası, 20 aralık 2010
 • LGC Standards’ın düzenlediği “Referans Standartlar ve Yeterlilik Testleri Semineri” Katılım Sertifikası, 11 Mayıs 2011, Ankara
 • European Societies of Toxicology’nin düzenlediği “47th Congress of the European Societies of Toxicology” Certificate of Attendance, 28-31 August 2011, Paris FRANCE
 • European Societies of Toxicology’nin düzenlediği “48th Congress of the European Societies of Toxicology” Certificate of Attendance, 17-20 June 2012, Stockholm, SWEDEN
 • 3.Uluslararası Biyosidal Kongresi,Katılım Belgesi, 22-25 Kasım 2016, Antalya, TÜRKIYE
 • International Occupational and Environmental Diseases Congress,Certificate of Attendance, Antalya Turkey, 27-29 March 2017
 • Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ile Uyku Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği UYKU SEMPOZYUMU, Davetli Konuşmacı,13 mayıs 2017, Yozgat
 • Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Türkiye Kanser Enstitüsü’nce düzenlenen “Tıp Fakültelerinde Tütünle Mücadele Çalıştayı”, Katılımcı, Ankara, 24 Şubat 2018 (Bozok Üniversitesini temsilen)
 • Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi (GGTAM) tarafından Porto Bello Hotel Resort & Spa’da gerçekleştirilen “2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı” nın 4. Sü, Katılımcı,Antalya, 1-2 Mart 2018 (Bozok Üniversitesini temsilen)
 • 2. International Occupational and Environmental Diseases Congress, Certificate of Attendance, Antalya Turkey, 4-8 Mart 2018
 • Kıbrıs Tabipler Odası tarafından düzenlenen “Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Paneli”, Davetli Konuşmacı, Kıbrıs, 13 Mart 2018
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği işbirliği, Çukurova Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nin desteği ile düzenlenen 4. Uluslararası Biyosidal Kongresi, Davetli Konuşmacı, Antalya Turkey, 26-29 Mart 2018
Son Güncelleme: 08.09.2019 21:05:21