KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜL

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Tarih Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: serkan.gul@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: serkan.gul@bozok.edu.tr
Telefon: 03542421021 / 2626 (Dahili)
Uzmanlık Alanları: Osmanlı Tarihi, Misyonerlik, Orta Doğu Tarihi

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiOrta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüTarihYakınçağ2015
Yüksek LisansOrta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüTarihYakınçağ2007
LisansOrta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Edebiyat FakültesiTarih Bölümü2003

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Serkan Gül; “Method and Practice in Comparative History”, Karadeniz Araştırmaları, Cilt 7, Sayı 26, (2010): 143-158.
 • Serkan Gül; “Anlatı Tarih Üzerine Tartışmalar ve Yeni Yaklaşımlar”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Cilt 10, Sayı 38, (2013): 105-117.
 • Serkan Gül; "In the Service of God and France: The Syria Mission of the Lazarists in the Ottoman Empire", Tarihçi, Cilt:1, Sayı:1, (Ocak 2021): 166-196
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Serkan Gül; “Orta Doğu’da Protestan Misyonların Kurulması ve İlk Faaliyetleri”, Yeni Türkiye Yayınları, Yıl: 22, Sayı: 82, Ankara 2016, ss. 774-780.
 • Serkan Gül; “Arap Ulusal Kimliğini Oluşturmada İslami Söylem”, Akademik Orta Doğu Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, Ankara 2012.
 • Serkan Gül; “Discussions on the Armenian Question in the Meclis-i Mebusan and the Fifth Branch Commission After the First World War”, Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 1, Yozgat 2010, ss.277-292.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Serkan Gül; “19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Başında Yozgat Sancağında Eğitim Kurumlarının Genel Durumu”, III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat 2018.
 • Serkan Gül; “Religious Propaganda and Rhetoric in Legitimizing the French Intervention to Eastern Mediterranean in 19th Century”, Middle East Studies Association (MESA) 47th Annual Meeting, New Orleans 2013.
 • Serkan Gül; “Osmanlı Devlet Yönetiminde Kültürlerarası Etkileşim Örnekleri: İkinci Abdülhamit’in Ermeni Devlet Adamları ile İlişkileri”, Erciyes Üniversitesi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS I), Kayseri 2006.
ULUSAL
 • Serkan Gül; “11 Eylül Sonrası Batının İslam Algısı ve Ötekileştirmenin Kuvvetlenmesi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Sempozyumu, Ankara 2010.

KİTAPLAR

 • Serkan Gül; “Tasvir-i Efkâr Gazetesi’nde Ermeni Sorunu (1914–1918)”, Osmanlı Siyasal ve Sosyal Hayatında Ermeniler, ed. İ. Erdal; A. Karaçavuş, IQ Kültür Sanat yayıncılık, İstanbul, 2009.
 • Serkan Gül; “Tarihi Sosyal Bilimselleştirmek; Sosyal Bilimleri Tarihselleştirmek”, (Söyleşi) Tarihsel Sosyoloji, ed. Elisabeth Özdalga, Doğu Batı Yayınları, 2009.

DİĞER

ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
 • Middle East Studies Association (MESA)
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2019Osmanlı Tarihi V-VILisans2
2019Avrupa Tarihi I-IILisans2
2019Türk Demokrasi ve Modernleşme Tarihi I-IILisans2
201919. Yüzyıl Siyasi Tarihi I-IILisans2
2019Osmanlı'da Milliyetçilik Hareketleri I-IIYüksek Lisans3
Son Güncelleme: 29.12.2021 15:29:06