KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Cemil ALTIN

Birim: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Alt Birim: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: cemil.altin@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: cmlaltn@hotmail.com
Telefon: 05393763556 / 1736 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Niğde / 1988
Kişisel Web Sayfa: https://pbs.bozok.edu.tr
Uzmanlık Alanları: Mekatronik-Biyomedikal Sinyal İşleme

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraBozok Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüMekatronik MühendisliğiMekatronik Mühendisliği2017
Yüksek LisansBozok Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüMekatronik MühendisliğiMekatronik Mühendisliği2013
LisansKaradeniz Teknik Üniversitesi (2006-2009) ---Dalarna University/Sweden(Erasmus 2009-2010)---Erciyes Üniversitesi(2010-2011) / Mühendislik FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği2011

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Altın C, Er O. "Designing Wearable Joystick and Performance Comparison of EMG Classification Methods for Thumb Finger Gestures of Joystick Control", Biomedical Research, Vol. 28 (11): 4730-4736, 2017. ISSN 0970-938X
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Altın C., Er O. " Comparison of Different Time and Frequency Domain Feature Extraction Methods on Elbow Gesture’s EMG", European Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 5 (1): 35-44, 2016, doi:10.26417/ejis.v5i1.p35-44. ISSN 2411958X
 • Karakuş M. Ö., Altın C., “İleri Beslemeli Ağ ile Elman Ağı Kullanılarak Hidroelektrik Santralinin Verimi Hesabı: Hirfanlı Barajı Uygulama Örneği”, Electronic Letters on Science&Engineering, Cilt 10(2): s1-14, 2014. ISSN 1305-8614
 • Altın C, Er O. " Complementary Filter Application for Inertial Measurement Unit", Electronic Letters on Science&Engineering , Cilt 11 (2): s20-25, 2015. ISSN 1305-8614
 • Altın C, Er O. “Sanal Gerçeklik Ortamında Uçuş Kontrol Sisteminin Biyolojik Sinyaller Yardımıyla Gerçekleştirilmesi” Electronic Letters on Science&Engineering, Cilt 13 (1): s31-38, 2017. ISSN 1305-8614

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Altın C, Karakuş M, ER O." Benefits of Optimal Principal Component Analysis to Machine Learning",Information Society, pp7-10, October-2013,Ljubljana-Slovenia. ISBN 978-961-264-066-8
ULUSAL
 • Altın C, Başçıl M.S., Karakuş M, ER O." Sentetik Açıklıklı Odaklanma Tekniği ile Ultrasonik Konum NetleştirmeUltrasonic Location Clarification Using Synthetic Aperture Focusing Technique", ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, (poster bildiri, s. 650-653), Kasım 2012, Bursa, Türkiye
 • Altın C., Başçıl M.S., Özbay Karakuş M., Er O., Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK2012), “Akıllı Sulama Sistemi”, (sözlü bildiri, s. 235-238), 11-13 Ekim 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye. ISBN 978-605-86655-0-7
 • Altın C., Özbay Karakuş M., Er O., İlk Bildiriler Konferansı İBK 2012, “Kalman Filtresi ve LQG Kontrolcüsü ile Esnek Eklem Kontrolü”, (sözlü bildiri, s.1, s. 63-67), Haziran 2012, Ankara, Türkiye.
 • Özbay Karakuş M., Altın C., Er O., Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK2013), “Yapay Sinir Ağları ile Banka Pazarlama Kampanyalarının Performans Tahmini”, (sözlü bildiri, s. 1001-1004), 26-28 Eylül 2013, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye.
 • Özbay Karakuş M., Er O., Altın C., YEKSEM '2013 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, “Su Altı Akıntısından Faydalanarak Elektrik Enerjisi Üretilebilirliği”, (sözlü bildiri), Ekim 2013, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

DİĞER

PROJELER
 • Beyin ve Kas Sinyallerinin İnsansız Hava Aracı Kontrolünde Kullanılması (Tamamlanmış BAP Projesi)
DİĞER FAALİYETLER
 • Ziyaretçi Araştırmacı-Debrecen Üniversity/Hungary(2012)
 • Ziyaretçi Araştırmacı-Kaunas Technology University/Lithuania(2014)
Son Güncelleme: 11.06.2018 13:42:31