KİŞİSEL BİLGİLER

Arş. Gör. Dr. Ferhat ESATBEYOĞLU

Birim: Spor Bilimleri Fakültesi
Alt Birim: Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanlığı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ferhat.esatbeyoglu@yobu.edu.tr
Kişisel E-posta: ferhatesatbeyoglu@hotmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi: Yozgat / 1981
Uzmanlık Alanları: Engellilerde beden eğitimi ve spor, özel gruplarda egzersiz, Paralimpik sporlar, Paralimpik sporcularda performans değerlendirilmesi

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiHacettepe Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüSpor Bilimleri ve Teknolojisi DoktoraSpor Bilimleri ve Teknolojisi ABD2021
Yüksek LisansKatholieke Universiteit / Faculty of Kinesiology and Rehabilitation SciencesAdapted Physical Activity2012
LisansBaşkent Üniversitesi / Sağlık Bilimleri FakültesiSpor Bilimleri2010

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Differences in fundamental sitting volleyball skills between functional sport classes: a video analysis method
 • Letter to the Editor: On “Gait and functionality of individuals with visual impairment who participate in sports” by E.S. da Silva et al. [Gait Posture 62 (2018) 355–358]
 • Examination of the Relationship among Balance, Physical Activity and Anthropometry in Athletes with Visual Impairment
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Gender differences in postural balance, physical activity level, BMI, and body composition in athletes with visual impairment
 • Physical Activity Levels, BMI and Healthy Life Style Behaviors in Adolescents Living in a Rural District
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Mental Skill Usage of Athletes with Physical Disabilities
 • Yüksek Şiddetli Egzersizin Bioelektrik İmpedans Yöntemi İle Ölçülen Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi
 • Engelli Bireylerin Fiziksel Aktiviteye Katılımlarının Önündeki Engeller
 • Genç Erkeklerde Bir Tekrar Maksimal Kuvvetin Kestirilmesinde Kullanılan Formüllerin Geçerliği
 • Değişik Eğimlerde Yürüyüş Esnasında Enerji Harcaması: Yöntemsel Karşılaştırma
 • MET Sistemi ve Dinlenik Metabolik Hızın Kestirilmesinde Sensewear Pro3 Armband’ın Geçerliği

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • An Investigation of Body Composition and Explosive Strength Characteristics of American Football Players
 • Energy Expenditure During Walking At Various Grades: A Methodological Comparison
 • Validity of Sensewear Armband in Predicting MET System and Resting Metabolic Rate: An Indirect Calorimetric Assessment
 • Physical Activity Levels, BMI and Healthy Life Style Behaviours in Adolescents
 • Talent identification in sitting volleyball from a psychological perspective: Using the Test of Performance Strategies (TOPS)
 • Associations among Physical Characteristics, Body Composition and Physical Activity among Adolescents According to Age and Gender
 • Perceived Participation Barriers to Physical Activity among Individuals with Disabilities
 • PHYSICAL EDUCATION COURSE EXPERIENCES OF VISUALLY DISABLED STUDENTS
 • THE EFFECT OF POST-ACTIVATION POTENTIATION ON THE CHANGE OF DIRECTION SPEED
 • Evolution Of The Paralympic Movement From The Olympic Movement And İts Contribution To Paralympics
 • Yeti Yitimi Olan Bireylerin Egzersiz Davranışı Değişim Basamakları, Egzersiz Fayda/Engel Algısının ve Fiziksel Aktivite Alışkanlıklarının İncelenmesi
 • Yüksek Şiddetli Skuat Önkondisyonlanma Aktivitesinin Yön Değiştirme Performansına Akut Etkisi: kuvvete göre karşılaştırm
 • Longitudinal Changes in Body Composition, Physiological Characteristics and Motor Performance of Paralympic Goalball Athletes
 • FARKLI ÖN YÜKLEMELİ PLİOMETRİK EGZERSİZLERLE UYGULANAN AKTİVASYON SONRASI POTANSİYASYONUN SÜRAT PERFORMANSINA ETKİSİ
 • GÖRME KAYBI OLAN SPORCULARDA FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ, VÜCUT KOMPOZİSYONU VE ALTI DAKİKA YÜRÜME TESTİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • GÖRME KAYBI OLAN VE OLMAYAN SPORCULARIN DENGE, FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ, BEDEN KÜTLE İNDEKSİ VE VÜCUT KOMPOZİSYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 • GENÇ ERKEKLERDE BİR TEKRAR MAKSİMAL KUVVETİN KESTİRİLMESİNDE KULLANILAN FORMÜLLERİN GEÇERLİĞİ
 • Akut Egzersizin Menstrüal Döngü ve Sirkadiyen Ritme Göre Biyoelektrik İmpedans Yöntemi ile Belirlenen Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi
 • Socialization Process of Goalball Players in Turkey
ULUSAL
 • “Egzersiz Fayda / Engel Ölçeği”-Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
 • SPOR YAPAN BEDENSEL ENGELLİLERİN GÜDÜSEL YÖNELİMLERİ
 • ENGELLİ SPORCULARIN SPORDA SOSYALİZASYON SÜRECİ: TÜRKİYE’DE TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOLU VE GOALBALL ÖRNEĞİ
 • Yeti yitimi olan gençler için fiziksel aktivitenin önemi

DİĞER

ATIFLAR
 • Fiziksel engelli bireylerin erişilebilirlik problemi için ağ analizi: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü örneği
 • Rekreasyon faaliyetlerinin engellilerde yeri ve önemi (Down sendromu üzerine nitel çalışma)
 • İşitme engelliler için sosyalleşme ölçeği geliştirme çalışması ve sporun sosyalleşme düzeyine katkısının incelenmesi
 • Hafif düzeyde zihinsel engelli çocuklara uygulanan serbest zaman aktivitelerinin fiziksel uygunluk ve motor gelişimleri üzerine etkisi
 • Engelli Bireylerde Spora Katılımın Önündeki Zorlanmalar Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • A Qualitative Research on Sport and Education for The Disabled from The Perspective of Sports Managers and Trainers
 • Special Education Teachers’ Views on Teaching Science to Students with Intellectual Disabilities
 • Engelli Sporcuların Objektifinden Spor Deneyimini Görmek: Engelleyici Faktörlerin Sosyo-Ekolojik Model Perspektifinden Analizi
 • Postüral Değişimin Dinlenik Metabolik Hız ve Yakıt Kullanımı Üzerine Etkisi
 • Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarının fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi
 • Gender differences in postural balance, physical activity level, BMI, and body composition in athletes with visual impairment
 • EXAMINATION OF THE TOPS-2 QUESTIONNAIRE IN ABLE-BODIED ATHLETES AND ATHLETES WITH A DISABILITY
 • The effect of John Zahorek's model on learning transmitter reception and handling (forward overhead) in volleyball and students' attitudes toward the game
HAKEMLİKLER
 • A Feasibility Study and Promising Effect of a Community-Based Zumba® Program on Health and Physical Activity Among Midlife Filipino Women
 • Improved Strength and Balance in Older Adults Following an 8- week Eccentric Training Program Effect of an 8-Week Progressive Eccentric Training on Strength and Balance in Older Adults
 • Differences in Stability, Range of Motion, and Unilateral Functional Movement Screens between Dominant and Non-Dominant Limbs in Baseball Pitchers
 • Effect of an 8-Week Eccentric Training Program on Strenght and Balance in Older Adults
 • The Effect of Foam Rolling of the Hamstrings on Proprioception at the Knee and Hip Joints
 • Acute Cardiometabolic Responses to Medicine Ball Interval Training in Children
 • Validating Maximal Bench Press Estimation Equations in Resistance Trained Young Adults
 • Physical fitness assessment in Goalball: a review of the literature.
 • Development and Evaluation of a Modified Star Excursion Balance Test for Visually Impaired Persons
 • The influenceof level of amputation and nationality on match running performance and heart rateresponse during soccer match
 • ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ MESLEKİ YETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
 • Effect of a 7-week low intensity synchronous handcycling trainig program on physical capacity in able-bodies women
 • Do visually impaired individuals react faster to an auditorystimulus than sighted controls?
 • Do assessments of cardiorespiratory and muscular fitness influence subsequent reported physical activity? The Understanding Fitness’ Function in Determining Activity (UFFDA) Study, a Prospective Randomized Trial.
 • INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SPACE PERFORMANCE AND UPPER EXTREMITY ANAEROBIC POWER AND ARM LENGTH IN WHEELCHAIR BASKETBALL"
PROJELER
 • Effects of Beta Blockers on Fine Motor Performance in Archery
 • SPOR İLE GÖRÜYORUM
 • Ampute Futbol Maçına Verilen Fizyolojik Yanıtların ve Hareket Profillerinin İncelenmesi
 • Akut Egzersizin Menstrüal Döngü ve Sirkadiyen Ritme göre Biyoelektrik İmpedans Yöntemi ile Belirlenen Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi
 • AKTİVASYON SONRASI POTANSİYASYONUN SÜRAT PERFORMANSINA ETKİSİNİN SİRKADİYEN RİTME GÖRE İNCELENMESİ
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2014Spor ve Sosyal HizmetLisans14
2014Özel Gruplarda RekreasyonLisans42
Son Güncelleme: 11.10.2021 11:09:05