KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Hacer SANCAKTAR

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Arkeoloji Bölümü
İdari Unvan: A.B.D. Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: hacer.sancaktar@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: hacersancaktar@yahoo.com
Telefon: 05062485374 / 2655 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Antalya / 1978
Uzmanlık Alanları: Nümismatik, Mimari, Kült

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAkdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüArkeolojiKlasik Arkeoloji2016
Yüksek LisansAnkara Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüArkeolojiKlasik Arkeoloji2009
LisansAnkara Üniversitesi / Dil ve Tarih Coğrafya FakültesiArkeolojiKlasik Arkeoloji2005

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2016 - Devam Ediyor : Yrd. Doç. Dr.

İDARİ GÖREVLER

 • 2017 - Devam Ediyor : Arkeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı
 • 2017 - Devam Ediyor : Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • 2018 - Devam Ediyor : Fen Edebiyat Fakültesi Bologna (AKTS) Koordinatörü
 • 2018 - Devam Ediyor : Bölüm Değişim Programları Koordinatörü (Erasmus)
 • 2018 - Devam Ediyor : Bölüm Değişim Programları Koordinatörü (Farabi)

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • -H. Sancaktar, Arykanda Antik Kenti'ndeki Athena Tapınağı'nın Lokalizasyonuna İlişkin Öneriler / Suggestions as to the Localization of the Temple of Athena in the Ancient City of Arycanda, Cedrus VI (2018) 359-375.
 • - P. Niewöhner – A. Demirel – A. Izdebski – H. Sancaktar – N. Schwerdt – H. Stümpel, ‘‘The Byzantine Settlement History of Miletus and its Hinterland – Quantitative Aspects: Stratigraphy, Pottery, Anthropology, Coins, and Palynology, Archäologischer Anzeiger, Vol. 2016/2.
 • - H. Sancaktar, “2011 Yılı TK 3 Definesi: Ön Değerlendirme”, Mediterranean Journal of Humanities (MJH) Cilt II/Sayı 2, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, Antalya, 2012, 219-228.
 • - H. Sancaktar, “Antiokheia (Pisidia) Kazısı Sikkeleri: 2008-2012”, bk.: K. Dörtlük, O. Tekin, R. Boyraz (Ed.), Birinci Uluslararası Para Tarihi ve Nümismatik Kongresi 25-28 Şubat 2013 Bildirileri Kitabı, Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, 2014, 515-524.
 • - H. Sancaktar, “Pisidia, Cilicia ve Lycaonia Bölgelerindeki Koloni Kentleri Sikke Tipolojisi”, bk.: K. Dörtlük, R. Boyraz (Ed.), Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması I: Anadolu Akdeniz Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri, Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, İstanbul, 2012, 371-384.
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
 • V. Macit Tekinalp-H. Sancaktar-F. Seviç, Arykanda Antik Kenti 2017 Yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, ANMED, News Bulletin on Archaeology from Mediterranean Anatolia, 16/2018, 15-22
 • - H. Sancaktar, “2012 Yılı Pisidia Antiokheia Kazısı Sikkeleri: Ön Rapor”, bk.: B. Hürmüzlü, M. Fırat, A. Gerçek (Ed.), Pisidia Araştırmaları I, Sempozyum Bildirileri (05-06.11.2012), Isparta, 2013, 368-377.
 • - H. Sancaktar, “Sikkeler Üzerindeki Mimari Yapıların Arkeolojik Verilerle Karşılaştırılması”, İdol Dergisi Yıl 6/Sayı20, 2004, 12-17.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • -H. Sancaktar, "Yozgat İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması: 2017 Yılı Çalışmaları", 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (07-11 Mayıs 2018)
 • -H. Sancaktar, Y. Polat, R. Tamsü Polat, K. Sezgin, "Yozgat İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması: 2017 Yılı Çalışmaları", Değişimi Okumak: Antik Dönem’de Kuzey ve Orta Karadeniz Bölgesi Sempozyumu (M.Ö. 4./3. YY. – M.S. 4./5. YY) 18-20 Nisan 2018
 • -H. Sancaktar, “Thyateria’s Creations as the Capital of Corivensus’’
 • - H. Sancaktar, “An Appraisal Abouth the Coins From the Excavation of 6th Bath in Arycanda”, Bildiri Özetleri, İkinci Uluslararası Anadolu Para Tarihi ve Nümismatik Kongresi 05-08 Ocak 2017 Antalya
 • - H. Sancaktar, “Antiokheia (Pisidia) Kazısı Sikkeleri: 2008-2012”, Bildiri Özetleri, Birinci Uluslararası Anadolu Para Tarihi ve Nümismatik Kongresi 25-28 Şubat 2013 Antalya, 57.
 • -H. Sancaktar, "2012 Yılı Pisidia Antiokheia Kazısı Sikkeleri Ön Rapor", 1. Ulusal Pisidia Araştırmaları Sempozyumu
 • - H. Sancaktar, “Pisidia, Cilicia ve Lycaonia Bölgelerindeki Koloni Kentleri Sikke Tipolojisi”, Bildiri Özetleri, Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması I: Anadolu Akdeniz Sempozyumu 4-7 Kasım 2009 Antalya, 43-44.
ULUSAL
 • “2012 Yılı Pisidia Antiokheia Kazısı Sikkeleri: Ön Rapor”
 • “Arykanda VI. Hamam Definesi”

KİTAPLAR

 • Arykanda Akropolisi Kutsal Alanları ve Kültleri
 • - H. Sancaktar, “Arykanda VI. Hamam Tahliye Kanalında Ele Geçen Sikkeler”, Ed. Z. Çizmeli Öğün, Anadolu/Anatolia, Ek Dizi 1.3, Kaunos/Kbid Toplantıları 3 Anadolu Nümizmatik Araştırmaları Çalıştayı, Ankara, 2016, 13-38.

DİĞER

ÖDÜLLER
 • - AKMED (Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü) Doktora Araştırma Bursu, 2016
 • - 2008 Erasmus Öğrenci Değişim Programı Bursu Universita Ca’Foscari Venezia /İtalya (6 Ay süreli)
HAKEMLİKLER
 • Mediterranean Journal of Humanities (MJH)
 • Cedrus
 • Amisos
 • Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
PROJELER
 • Yozgat İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması, Bozok Üniversitesi BAP (Proje No: 6602b-FEF/18-179) (Yürütücü) (Devam ediyor).
 • T.C. Kültür Bakanlığı Yozgat İli ve İlçelerinde Arkeolojik Yüzey Araştırması (Araştırma Başkanı) (2017-Devam Ediyor)
 • T.C. Kültür Bakanlığı Arykanda Kazısı (2003-Devam Ediyor)
 • Yozgat Aydıncık’ta Tarihi ve Arkeolojik Eserleri Korumaya Yönelik Toplumsal Bilinç Düzeyi Çalışması, Bozok Üniversitesi BAP (Devam ediyor).
 • T.C. Kültür Bakanlığı Pisidia Antiokheia Kazısı Nümismatik Çalışmalar (2012-Devam Ediyor)
 • T.C. Kültür Bakanlığı Adapazarı Müzesi Sikkeleri (2016-Devam Ediyor)
 • T.C. Kültür Bakanlığı Yozgat Müzesi Sikkeleri (2017-2018)
 • T.C. Kültür Bakanlığı Frig Vadisi Yüzey Araştırması (2017-Devam Ediyor)
 • Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü "Arykanda Akropolisi Kutsal Alanları ve Kültleri", BAP Doktora, 2013.03.0107.001, Araştırmacı, Tamamlandı (Başlangıç ve Bitiş: 2013-2016)
 • T.C. Kültür Bakanlığı Miletos Antik Kenti Arkeolojik Kazıları (2012-2013)
 • T.C. Kuzey Kıbrıs Kültür Bakanlığı Magosa/Salamis Antik Kenti Arkeolojik Kazıları (2012-2013)
 • T.C. Kültür Bakanlığı Smintheion Antik Kenti Arkeolojik Kazıları
 • Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Arkeolojik Saha İncelemesi, Kuzey Irak Sınırı, Şırnak, Mardin, Urfa
 • Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Arkeolojik Saha İncelemesi, Ankara, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Kırklareli
 • T.C. Kültür Bakanlığı Antalya/Doğu Garajı Nekropolis Kurtarma Kazısı
 • İtalya Lecce/Cavallino Kazısı
 • T.C. Kültür Bakanlığı Anazarbos Antik Kenti Zafer Takı Restorasyon Projesi
 • T.C. Kültür Bakanlığı Zeugma Antik Kenti Arkeolojik Kazıları
 • T.C. Kültür Bakanlığı Ankara Tiyatrosu Projesi
 • T.C. Kültür Bakanlığı Çorum Müzesi Sikke Koleksiyonu, Smintheion, Salamis, Kaunos ve Klaros Kazıları Sikke Buluntuları Işığında Anadolu Nümismatiği
 • T.C. Kültür Bakanlığı Hierapolis Antik Kenti Arkeolojik Kazıları
 • T.C. Kültür Bakanlığı Pisidia Antiokheia Kenti Mozaik Restorasyon Çalışması
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Yozgat İli ve İlçelerinde Arkeolojik Yüzey Araştırması 2017 Yılı Çalışmaları Karma Fotoğraf Sergisi
 • Çekerek Çalıştayı
 • Yenifakılı Çalıştayı
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2017Arkaik MimariLisans3
2017Arkeolojik Kazı ve Araştırma TeknikleriLisans3
2017Kentsel ArkeolojiLisans3
2017Uygarlık TarihiLisans2
2017Mitoloji ILisans2
2018MitolojiLisans3
2018Seramik Sanatına GirişLisans3
2018Klasik Dönem MimarisiLisans3
2018Arkeolojik Kazı ve Araştırma TeknikleriLisans3
2018Arkaik MimariLisans3
2019Teknik ResimLisans4
2019Anadolu'da Kutsal AlanlarLisans2
Son Güncelleme: 21.05.2019 02:28:25