KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Betül SABAHÇI

Birim: İletişim Fakültesi
Alt Birim: Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: betul.sabahci@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: ak_bulutt@hotmail.com
Telefon: 5433155937 / 1211 (Dahili)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAkdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüİletişimİletişim Ana Bilim Dalı2020
Yüksek LisansErciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüGazetecilik BölümüGazetecilik Ana Bilim Dalı2013
LisansErciyes Üniversitesi / İletişim FakültesiGazetecilik BölümüGazetecilik2010

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2013 - 2019 : Araştırma Görevlisi
 • 2020 - Devam Ediyor : Doktor Öğretim Üyesi

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Spor Haberlerinde Nefret ve Ayrımcı Söylemler: www.fotomac.com.tr, www.fanatik.com.tr ve www.fotospor.com Haber Sitesi Örneği
 • İNTERNET GAZETECİLİĞİ ve HABER SÖYLEMİ: REİNA SALDIRISI HABERLERİNİN ÇÖZÜMLEMESİ
 • Television Journalism and Problems in Local Media: The Case of Kanal V, Antalya's Local Television
 • Türkiye’de Gazetecilik Eğitimi: Lisans Müfredat Programları Karşılaştırması
 • Gazetecilerin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Sosyal Medyada Etik Gözetimi: Antalya İli Örneği
 • Türkiye’de Medya Sistemleri: 1980’lerden Günümüze Yaşanan Dönüşümler

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • "Yerel Medyada Televizyon Haberciliği: Antalya Yerel Televizyonu Kanal V Örneği", Innovation and Global İssues in Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018
 • "İnternet Haberlerinden Örneklerle Retoriksel Çözümlemeler", İnternational Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Nisan - 1 Mayıs 2018
 • "TÜRKİYE’DE ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ GAZETECİLİK BÖLÜMLERİNİN LİSANS MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC STUDIES , Berlin, ALMANYA, 28 Haziran - 1 Temmuz 2018
 • "Spor Haberlerinde Nefret ve Ayrımcı Söylemler: www.fotomac.com.tr, www.fanatik.com.tr ve www.fotospor.com Haber Sitesi Örneği", Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-26 Kasım 2017
 • "İnternet Gazeteciliği ve Haber Söylemi: Reina Saldırısı Haberlerinin Çözümlemesi", Ulusalararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017
 • "The Analysis of the Influence of Television Advertisements on the Kids: ‘Koton Kids’ Advertisement Sample ", International Journal of Arts & Sciences (IJAS), Viyana, AVUSTURYA, 17-21 Nisan 2016
 • "SOCIAL MEDIA AS AN EMERGING NEWS MEDIUM: JOURNALISTS’ AP- PROACH TO NEWS PUBLISHED ON SOCIALMEDIA IN THE ETHICAL CON- TEXT: EXAMPLE OF THE PROVINCE OF ANTALYA", 1st International Conference on Social Sciences and Education Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015
ULUSAL
 • "YENİ MEDYADA NEFRET VE AYRIMCI SÖYLEM: GAZETELERİN TWITTER HESAPLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ", Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre , İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2015

KİTAPLAR

 • "İNTERNET HABERLERİNDEN ÖRNEKLERLE RETORİKSEL ÇÖZÜMLEMELER", Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmalar
 • "Yeni Medyada Yerel Medya: Antalya İnternet Haber Siteleri Üzerine Bir İnceleme", in: Sosyal Bilimlerde Stratejik Araştırmalar,
 • "David Harvey: Hayatı, Düşünceleri ve İletişim Alanına Katkıları", İletişim Çalışmaları 2015
Son Güncelleme: 31.08.2020 11:04:44