KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Özlem ŞAHİN AKBOĞA

Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Alt Birim: Hemşirelik
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ozlem.sa@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: ozlem.sa@yobu.edu.tr
Telefon: 05396848180 / 6446 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: ADANA / 1988
Uzmanlık Alanları: CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiMARMARA ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİHEMŞİRELİKHEMŞİRELİKDevam Ediyor
Yüksek LisansÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİHEMŞİRELİKHEMŞİRELİK2017
LisansÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİHEMŞİRELİKHEMŞİRELİK2009

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2019 - 2020 : Hemşirelik Bölümü Sınıf Koordinatörlüğü (2. Sınıf) Yedek Üyesi
 • 2019 - 2020 : Satın Alma Komisyonu Üyesi
 • 2019 - 2020 : Bologna Alt Komisyonu Yedek Üyesi
 • 2016 - 2017 : Spor Müsabakaları Üyesi

İDARİ GÖREVLER

 • 2017 - 2019 : Yozgat Bozok Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhemşire Yard. V.

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Durmuş A, Kırılmaz H, Akboğa ÖŞ. Is Gossip Associated with Nurses’ Job Performance Perceptions?. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi. Nisan 2020, C. 15, S. 1, 17 – 30.
 • Şahin Ö, Karadağ M, Pandemik İnfluenza ve Yeni İnfluenza Virüslerine Bağlı Enfeksiyonların Önlenmesi, Turkiye Klinikleri J Intern Med 2018;3(1):22-30. Doi:10.5336/intermed.2017-593-60.
 • Kırılmaz H, Durmuş A, Akboğa ÖŞ, Assessment of Nurses Job Performance Perceptions, 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, 2019, (Tam Metin)
 • Şahin Ö, Sürme Y, Akbuğa G, Duman M. Yozgat İlinin Organ Bağış Profili, Researcher: Social Science Studies, 2017;5(4):638-643. Issn:2148-2691.
 • Arslan S, Nazik E, Gürdil S, Tezel A, Arabacı E, Şahin Ö, Evaluation of the Mental Conditions of Students in the Health School, TAV Preventive Medicine Bulletin 06/2012; 11(3): 325-330.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Kırılmaz H, Durmuş A, Akboğa ÖŞ, Assessment of Nurses Job Performance Perceptions, 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, 2019, Sözel Bildiri. (Tam Metin)
 • Şahin Ö, Karadağ M, Pandemik İnfluenza ve Yeni İnfluenza Virüslerine Bağlı Enfeksiyonların Önlenmesi, Uluslararası Cerrahi Ameliyathane Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kongresi, 21-24 Şubat 2019, Antalya, Sözel bildiri,
 • Gelin D, Oğuz, S, Şahin Ö, A case presention: Receiving the diagnosis of hydatid cyst rupture of patient apply to emergency clinic with a complaint of falling and nursing management, 2. International congress on nursing, 13-15 Nisan 2018, İstanbul, Sözel Bildiri
 • Şahin Ö, Akbuğa G, Bahçeli A, Determination of Recovering Situations of Patients in Surgical Clinic, 2. International Congress on Nursing, 13-15 Nisan 2018, İstanbul, Sözel Bildiri
 • Şahin Ö, Sürme Y, Akbuğa G, Duman M. Yozgat İlinin Organ Bağış Profili, III.Adli Hemşirelik II.Adli Sosyal Hizmet I.Adli Gerontoloji Kongresi, 12-14 Ekim 2017, Yozgat, (Sözel Bildiri)
 • Şahin Ö, Acil Kliniklerde Cinsel İstismara Yönelik Hemşirelik Yaklaşımı, Uluslararası 3. Adli Hemsirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi 12-14 Ekim 2017. (Poster)
 • Arslan S, Şahin Ö, Use Of Early Warning Score System (EWSS), 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association, (EORNA), 4-7 Mayıs 2017, (E-Poster)
 • Arslan S, Doğan Deniz S, Şahin Ö, Yurtseven Ş, Breast Reconstructıon And Sexual Dysfunctıon After Mastectomy, 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA), 4-7 Mayıs 2017, (E-Poster)
 • Şahin Ö, Arslan S. Acil Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi, 2. Uluslararası & 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2-5 Kasım 2017, (Poster)

DİĞER

PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Eras Farkındalık Çalıştayı, 24 Nisan 2019 (Düzenleme Kurulu Üyesi)
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2016KANITA DAYALI HEMŞİRELİKLisans2
2018EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİLisans2
2020YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİLisans2
2017AĞRI HEMŞİRELİĞİLisans2
2020CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIMLisans2
2020İLK YARDIM VE ACİL BAKIMLisans2
2020CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİLisans5
Son Güncelleme: 07.07.2020 12:34:27