KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Arzu KUL UÇTU

Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Alt Birim: Ebelik Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: arzu.kul@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: kularzu@gmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi: Sivas / 1989
Uzmanlık Alanları: EBELİK

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraEskişehir Osmangazi Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüEbelikEbelik2019
Yüksek LisansKarabük Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüEbelikEbelik2016
LisansAnkara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri FakültesiEbelikEbelik2013

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2020 - Devam Ediyor : KASAUM Müdür Yardımcısı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Karakoç, H., Uçtu, A. K., & Özerdoğan, N. (2019). Genitourinary syndrome of menopause: effects on related factors, quality of life, and self-care power. Przeglad menopauzalny= Menopause review, 18(1), 15. (DOI: https://doi.org/10.5114/pm.2019.84152)
 • Dağlı, E., Uçtu, K. A., Aktaş Reyhan, F. Özerdoğan N. (2020). Opinions of Students in the Field of Health About the Sexuality of Individuals with Disability. Sexuality and Disability. Published: 01 January 2020 (DOI:https://doi.org/10.1007/s11195-019-09613-3; ISSN: 1573-6717)
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Karakoç Hediye,Kul Uçtu Arzu (2018). Care and Counseling on Fetal Health Effects of Preconceptional Period Maternal Drug Use. Biomedical Journal of Scientific Technical Research, 3(5), 1-4., Doi: 10.26717/BJSTR.2018.03.000968 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4728204)
 • Uçtu, A. K., & Karahan, N. (2016). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsiyet Rolleri, Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Şiddet Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(8), 2882-2905.
 • Uçtu, A. K., Karakoç,H., Özerdoğan, N. (2018). Evlendirme Dairesine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı Ve Hizmet Alımına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of the Human and Social Science Researches, 7(1), 12-21.
 • Karakoç, H., Özerdoğan, N., & Uçtu, A. K. (2017). Menopozla İlgili Genitoüriner Sendrom. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 14(3).
 • Uçtu, A. K., Karakoç, H., & Özerdoğan, N. (2017). Gebelikte Cinsellik. Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 171-175
 • Uçtu, A. K., Özerdoğan, N. (2017). Anne Sütü Bankası. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(2), 593-596
 • Uçtu, A. K., Karakoç, H. (2019). Gebelikte Bitkisel Ürün Kullanımı. Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi, 2(2), 47-50. Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) ( DOI: 10.26567/JOHSE.2018250149
 • Bülez Aysel,Kul Uçtu Arzu (2018). Kozmetolojide Kullanılan Bazı Kimyasalların Gebelik, Yenidoğan ve Genel Sağlık Üzerine Etkiler. STED, 27(6), 421-426. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4479273)
 • Uçtu, A. K. (2017). Elif Şafak’ın Siyah Süt Romanının Doğum Sonu Depresyon Bakımından İncelenmesi. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıp Tarihi ve Etik Dergisi,1 (2)
Son Güncelleme: 07.07.2020 11:12:05