KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Gülay YILMAZ

Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Alt Birim: Hemşirelik
İdari Unvan: Dekan Yrd.
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: gulay.yilmaz@yobu.edu.tr
Kişisel E-posta: gulay.yilmaz22@gmail.com
Telefon: 0(354) 242 10 34 / 6402 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Antakya-Hatay / 1982
Uzmanlık Alanları: Psikiyatri Hemşireliği

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraDokuz Eylül Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EsntitüsüHemşirelikPsikiyatri Hemşireliği AD2016
Yüksek LisansMersin Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüHemşirelikHemşirelik AD2007
LisansErciyes Üniversitesi / Nevşehir Sağlık YüksekokuluHemşirelik2003

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2017 - Devam Ediyor : Doktor Öğretim Üyesi
 • 2011 - 2017 : Öğretim Görevlisi
 • 2005 - 2007 : Araştırma Görevlisi

İDARİ GÖREVLER

 • 2019 - Devam Ediyor : Dekan Yardımcısı
 • 2012 - Devam Ediyor : Anabilim Dalı Başkanı
 • 2015 - 2016 : Müdür Yardımcısı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Yılmaz G, Üstün B, Günüşen NP. Effect of a nurse‐led intervention programme on professional quality of life and post‐traumatic growth in oncology nurses. Int J Nurs Pract. 2018; 24:e12687.
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Yılmaz G, Üstün B. Hemşirelerde profesyonel yaşam kalitesi: Merhamet memnuniyeti ve merhamet yorgunluğu. J Psychiatric Nurs. 2018; 9(3):205-211.
 • Yılmaz G, Üstün B. Onkoloji hemşirelerinin profesyonel yaşam kalitesini ve travma sonrası gelişim düzeylerini etkileyen sosyodemografik ve mesleki faktörler. J Psychiatric Nurs, 2019; 10(4):241-250
 • Türkleş S., Karataş B., Yılmaz G.; “Effect of Coping with Anxiety Education on Women’s Anxiety Level”. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 2011; 13(3):20-27.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Yılmaz G., Üstün B. Hemşirelerin Onkoloji, Onkoloji Hastası, Ölüm Ve Hemşireliğe İlişkin Görüşleri. V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20- 23 Kasım 2018, Antalya. (Sözel Bildiri).
 • Ertem M., Yılmaz G., Yıldırım Usta Y. Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılık Ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20- 23 Kasım 2018, Antalya. (Sözel Bildiri).
 • Yılmaz G. Psikiyatri Hastasının Hakları Ve Psikiyatri Hemşiresinin Savunuculuk Rolü. “Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi”. Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 12-14 Ekim 2017, Yozgat. (Sözel Bildiri)
 • Yılmaz G., Üstün B., Günüşen N. “Onkoloji Hastasıyla Çalışan Hemşirelerin Profesyonel Yaşam Kalitesi ve Travma Sonrası Gelişim Düzeylerine Psikoeğitimin Etkisi”. 4. Uluslararası 8. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Kitabı CDsi, 6-9 Kasım 2016, Manisa. (Poster Bildiri)
 • Yılmaz G. “Üniversite Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Görüşleri: Kalitatif Araştırma”. 4. Uluslararası 8. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Kitabı CDsi, 6-9 Kasım 2016, Manisa. (Poster Bildiri)
 • Yılmaz G., Üstün B.; “Onkolojide Çalışan Hemşirelerin Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Etmenler”. 3. Uluslararası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Bildiri Kitabı 1-3 Eylül 2014, Ankara. (Sözel Bildiri)
 • Yılmaz G., Üstün B.; “Merhamet (Eşduyum) Yorgunluğu: Kavram Analizi”. 3. Uluslararası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Bildiri Kitabı 1-3 Eylül 2014, Ankara. (Poster Bildiri)
 • Yılmaz G.; “Hasta Yakınıyla Etkileşim Süreci: Olgu Sunumu”. 2. Uluslararası 6. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Bildiri Kitabı CDsi. p:286-287. 4-7 Ekim 2012, Erzurum (Poster Bildiri – P74)
 • Türkleş S., Karataş B., Yılmaz G.; “Kırsal Kesimde Yaşayan Kadınların Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi”. IV. Uluslararası XI. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı. p:153-154. 5-8 Eylül 2007, Ankara (Poster Bildiri – P18).
ULUSAL
 • Yılmaz G., Ünal G, Güngör D. “Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Ötenaziye İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”. Öğrenci Hemşirelerde Profesyonelleşme Süreci Sempozyumu Bildiri Kitabı, 30-31 Mart 2016, Yozgat. (Sözel Bildiri)
 • Yılmaz G.; “Yaşlılık ve Varoluş”. Geriatride Güncel Hemşirelik Yaklaşımları Sempozyumu. 17-19 Nisan 2014, Yozgat. (Poster Bildiri - P08)
 • Yılmaz G.; “Sağlık Ocaklarında Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Koruyucu Ruh Sağlığına Yönelik Hizmetleri ve Kadınlarda Sık Görülen Ruhsal Bozuklukları Tanıma Düzeyleri”. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Özet CDsi. 4-7 Ekim 2011, Trabzon. (Sözel Bildiri – S053)
 • Türkleş S., Karataş B., Yılmaz G.; “Anksiyete ile Başetme Eğitiminin Kadınların Anksiyete Düzeylerine Etkisi”. II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri (Uluslararası Katılımlı) Bildiri Kitabı. p:164-165, 28-30 Nisan 2008, İstanbul (Poster Bildiri – P81).
 • Serdaroğlu N., Tokgöz A., Bakla C., Acembekiroğlu E., Yılmaz G., Karataş B.; “Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde Öfke Duygusu ve İlişkili Faktörler”. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Bildiri Özet Kitabı. p:292. 26-29 Haziran 2007, İstanbul (Poster Bildiri – P349).

DİĞER

YÖNETİLEN TEZLER
 • “Hemşirelerde Otantiklik, Psikolojik Dayanıklılık ve Aralarındaki İlişki”. Elifda Gülsah SELVİ (Yüksek Lisans). 2020. Yozgat.
 • “Üniversite Öğrencilerinde Karanlık Üçlü Kişilik Özelliklerinin Affetme Eğilimi Ve İntikam Niyeti İle İlişkisi”. Kübra DEMİREL (Yüksek Lisans- Devam ediyor).
 • “Hemşirelerde Meslek Algısı ve Psikolojik Sermaye Düzeyleri”. Türkan KORANA (Yüksek Lisans- Devam ediyor).
 • “Topuk Kanı Alınırken Dinletilen Anne Kalp Atım Sesinin Bebeğin Ağrı, Stres ve Fizyolojik Parametrelerine Etkisi”. Ayşegül IŞIK (Yüksek Lisans- Devam ediyor).
PROJELER
 • Anksiyete ile Başetme Eğitiminin Kadınların Anksiyete Düzeylerine Etkisi (BAP)
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2012Kendini Tanıma ve İletişim YöntemleriLisans2
2018PsikolojiLisans2
2015Çocuk Psikolojisi ve Ruh SağlığıÖnlisans2
2015Çocuk Ruh SağlığıLisans3
2017Ruh Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiYüksek Lisans3
2011Ruh Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiLisans6
2017Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği UygulamaYüksek Lisans8
Son Güncelleme: 22.07.2020 09:32:30