KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman GÜRBÜZ

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: İktisat Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: suleyman.gurbuz@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: sgurbuz1986@gmail.com

DOSYALAR / DERS NOTLARI

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraNecmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstisüsüİktisatİktisat2018
Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüİktisatİktisat2012
LisansSelçuk Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisat2010

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
  • Faiz Oranları ve Döviz Kuru Dönemsel Analizi: Türkiye Örneği
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
  • Türkiye de Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Yapısal Kırılmalı Zaman Serisi Analizi
  • Enerji Fiyatlarının Dış Ticaret Açığı Üzerindeki Rolü: Doğrusal Olmayan İlişkinin Analizi

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
  • DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER TÜRKİYE İÇİN YAPISAL KIRILMALI BİR ANALİZ
  • BİST 100 Endeksi İçin Piyasa Anomalilerinin İncelenmesi: Ramazan Ayı ve Dini Bayramların Etkileri
  • Yapısal Kırılma Altında Türkiye de Döviz Kuru ve Hisse Senedi Piyasası Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  • Sürdürülebilir Turizmin Yozgat Ekonomisindeki Yeri
  • The Dynamic Effects of Renewable Energy on Economic Growth
ULUSAL
  • Yenilenebilir Enerji Tüketimi Üzerinde CO2 Salınımının ve Gelirin OECD Ülkeleri için Dinamik Etkilerinin Araştırılması

KİTAPLAR

  • Cari Açık Enerji Sektörü ve Ortadoğu ve Asya ile Ekonomik İlişkiler
Son Güncelleme: 12.06.2019 13:30:35