KİŞİSEL BİLGİLER

Arş. Gör. Dr. İbrahim Evren KIBRIZ

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Kimya Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ievren.kibriz@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: e.kibriz@hotmail.com
Telefon: 05302114862 / 2560 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Malatya / 1984
Uzmanlık Alanları: Organik Total Sentez, Heterosiklik Bileşikler Sentezi, Doğal Bileşikler Kimyası, Biyolojik Aktivite.

İDARİ GÖREVLER

 • 2020 - 2020 : Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • İbrahim Evren Kıbrız, M Saçmacı, İ Yıldırım, S Abbas Ali Noma, T Taşkın Tok, B Ateş, Xanthine oxidase inhibitory activity of new pyrrole carboxamide derivatives: In vitro and in silico studies, Archiv der Pharmazie, 2018, 351 (10), 1800165
 • İbrahim Evren Kıbrız, Mustafa Saçmacı, Ertan Şahin, İsmail Yıldırım, Preparation of novel pyrrol-2-one derivatives via an effective synthesis of new oxazole scaffold, Tetrahedron, Volume 73, Issue 14, April 2017, 1795–1802. http://dx.doi.org/10.1016/j.tet.2017.01.046
 • İbrahim Evren Kıbrız, Yusuf Sert, Mustafa Saçmacı, Ertan Şahin, İsmail Yıldırım, Fatih Ucun, Synthesis, characterization and vibrational spectra analysis of ethyl (2Z)-2-(2-amino-4-oxo-1,3-oxazol-5(4H)-ylidene)-3-oxo-3-phenylpropanoate, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Volume 114, October 2013, 491-501
 • İrfan KOCA, Şevket Hakan ÜNGÖREN, İbrahim Evren KIBRIZ, Filiz YILMAZ, The synthesis of new pyrrolo[1,2-a]perimidin-10-one dyes via two convenient routes and its characterizations, Dye and Pigment, 95, 421-426, 2012.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • İbrahim Evren KIBRIZ, Şevket Hakan ÜNGÖREN, Soğan Kabuğunda Bulunan Bazı Bileşiklerin ve Sentetik Türevlerinin Sentezleri, Bitki Düzenleyici Olarak Değerlendirilmesi, 9. İlaç Kongresi, 08-11 Nisan 2021, Kemer, Antalya, TURKEY.
 • İbrahim Evren KIBRIZ, Şevket Hakan ÜNGÖREN, Pirazollerin Glioksalamit Türevleri ve Sentezlerde Tiyazolidin-2,3-dionların Reaktif Olarak Kullanımı, 9. İlaç Kongresi, 08-11 Nisan 2021, Kemer, Antalya, TURKEY.
 • İbrahim Evren Kıbrız, Ayşegül Atmaca, Mustafa Saçmacı, Rodamin B Boyar Maddesinin İndol-3-Karbaldehit Türevleri ile Reaksiyonları, International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 26-27April 2018, Ankara, Turkey
 • İbrahim Evren Kıbrız, Mustafa Saçmacı, İsmail Yıldırım, Samir Abbas Ali Noma, Burhan Ateş, Pirrol-1-Karboksamit Türevlerinin Ksantin Oksidaz İnhibitörüne Etkisi, International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 26-27April 2018, Ankara, Turkey
 • İbrahim Evren Kıbrız, Mustafa Saçmacı, İsmail Yıldırım, Effective Synthesis of 3-Pyrrolin-2-one Derivatives using Aromatic Amine Compounds, International Congress on Chemistry and Materials Science, 05-07 Ekim 2017, Ankara, TURKEY.
 • Ayşegül Atmaca, İbrahim Evren Kıbrız, Mustafa Saçmacı, Reaction of Rhodamine 6G with Indole-3-Carbaldehyde Derivatives, International Congress on Chemistry and Materials Science, 05-07 Ekim 2017, Ankara, TURKEY.
 • İbrahim Evren Kıbrız, Mustafa Saçmacı, İsmail Yıldırım, Çeşitli Kinoksalin Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, 5. İlaç Kongresi, 30 Mart-02 Nisan 2017, Side, Antalya, TURKEY.
 • İbrahim Evren Kıbrız, Mustafa Saçmacı, İsmail Yıldırım, Çeşitli Pirrol-2-on Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, 5. İlaç Kongresi, 30 Mart-02 Nisan 2017, Side, Antalya, TURKEY.
 • İbrahim Evren KIBRIZ, Mustafa SAÇMACI, İsmail YILDIRIM, "Reaction with Some Nucleophiles of Oxalyl Chloride Compound", Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, ACSOC II,, AYDIN, TÜRKIYE, 21-24 Mart 2016, pp.P40-P40.
 • İbrahim Evren Kıbrız, Mustafa Saçmacı, İsmail Yıldırım, "Synthesis and Characterization of 2 Pyridone Derivatives", Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, ACSOC II,, AYDIN, TÜRKIYE, 21-24 Mart 2016, pp.P39-P39.
 • İbrahim Evren Kıbrız, Mustafa Saçmacı, İsmail Yıldırım, "Synthesis and Characterization of Pyrrole Derivatives", Tramech VIII, Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Kasım 2015, no. P069, pp.69.
 • İbrahim Evren Kıbrız, Mustafa Saçmacı, İsmail Yıldırım, Ertan Şahin, "Synthesis and characterization of ethyl 4-anilino-1-carbamoyl-2-hydroxy-5-oxo-2-phenyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylate", Turcmos 2015, II. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-18 Eylül 2015, no.P-127, pp.200.
 • İbrahim Evren Kıbrız, Mustafa Saçmacı, İsmail Yıldırım, Synthesis and characterizations of novel 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-oxazine derivatives from some aromatic amines with 2-aminooxazole, 44th World Chemistry Congress, 11 - 16 August, 2013 / İstanbul / Turkey.
ULUSAL
 • İbrahim Evren Kıbrız, Mustafa Saçmacı, İsmail Yıldırım, Pirazol ve Pirimidin Halkası İhtiva Eden Yeni Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu, 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 24-26 Eylül 2014.
 • İbrahim Evren KIBRIZ, Yusuf SERT, Mustafa SAÇMACI, Ertan ŞAHİN, İsmail YILDIRIM, Fatih ACUN, Etil (2Z)-2-(2-amino-4-okso-1,3-oksazol-5(4H)-iliden)-3-okso-3-fenilpropanoat bileşiğinin sentezi, karakterizasyonu ve titreşim spektrum analizi, XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 15-18 Mayıs 2013, Burdur, Türkiye.
 • İbrahim Evren Kıbrız, Mustafa Saçmacı, İsmail Yıldırım, Yeni b-Triketon Bileşiklerinin Sentezi ve Aromatik Hidrazinler ile Reaksiyonları, XXV. Ulusal Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 27 Haziran- 02 Temmuz 2011.
 • İrfan Koca, Ş. Hakan Üngören, İbrahim Evren Kıbrız, Yeni Pirrolo[1,2-A]Perimidin-10-on Bileşiklerinin İki Yeni Metot ile Sentezi, XXV. Ulusal Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 27 Haziran- 02 Temmuz 2011.
 • İbrahim Evren Kıbrız, Mustafa Saçmacı, İsmail Yıldırım, Ertan Şahin, Etil (2Z)-2-(2-Amino-4-Okso-1,3-Oksazol-5(4H)-Yiliden)-3-(4-Metoksifenil)-3-Oksopropanoat Bileşiğinin Moleküler Spektroskopik Yöntemlerle Yapısının Aydınlatılması, XII Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara Üniversitesi, Antalya, 18-22 Mayıs 2010.
 • İbrahim Evren Kıbrız, İsmail Yıldırım, Bazı Aromatik Hidrazinlerin b-Tri Karbonil Bileşikleri ile Reaksiyonları, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs, 06-10 Ekim 2008.
 • İbrahim Evren Kıbrız, Elif Korkusuz, İsmail Yıldırım, 4-(4-Metil Benzoil)-5-(4-Metil Fenil)-2,3-Furandion’un Çeşitli Karbamatlarla Reaksiyonları, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, 23-27 Ağustos 2007.

DİĞER

ÖDÜLLER
 • Poster Şeref Ödülü, 9. İlaç Kongresi, 08-11 Nisan 2021, Kemer, Antalya, TURKEY.
 • İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Bölüm Üçüncülüğü, 2005.
HAKEMLİKLER
 • Journal of Biomolecular Structure & Dynamics (SCI), 2020.
 • Cumhuriyet Science Journal, 2019.
PROJELER
 • İbrahim Evren KIBRIZ, Auron Türevi Bileşiklerin Sentezinde Polihidroksi Benzen Bileşiklerinin Reaktif Olarak Kullanılması, 6602a-FEN/20-392, Devam Ediyor, Yürütücü, 2020.
 • Dr. İbrahim Evren KIBRIZ Dr.Öğr.Üyesi Mehmet GÜMÜŞ, Erhan ÜNAL, Uçucu Organik Bileşenlerle Çalışılan ARGE Laboratuvarlarında Kimyasal Risklerin Değerlendirilmesi, 6602a-FEN/20-434, Yürütücü, Devam Ediyor, 2020.
 • Şevket Hakan ÜNGÖREN, İbrahim Evren KIBRIZ, Gliokzilamit türevlerinin sentezi için 2-tiokso-1,3-tiyazolidin-4,5-dionların reaktif olarak kullanılması, 6602a-FEN/20-402, Araştırmacı, Devam Ediyor, 2020.
 • Mustafa SAÇMACI, İsmail YILDIRIM, İbrahim Evren KIBRIZ, Pirrol-1-Karboksamit Türevlerinin Sentezinde Amino Oksazol Bileşiğinin Kullanılması, 6602c-FEF/17-72, Araştırmacı, Tamamlandı, 2017.
 • Mustafa SAÇMACI, İbrahim Evren KIBRIZ, İsmail YILDIRIM, Pirazol ve Pirimidin Halkası İhtiva Eden Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu, 2014FEF/A81, Araştırmacı, Tamamlandı, 2016.
Son Güncelleme: 20.04.2021 18:34:52