KİŞİSEL BİLGİLER

Doç. Dr. Nursel ÖKSÜZ

Birim: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Alt Birim: Jeoloji Mühendisliği
İdari Unvan: Bölüm Başkan Yrd.
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: nursel.oksuz@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: nursel.oksuz@gmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara
Uzmanlık Alanları: Maden Yatakları ve Jeokimya

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAnkara Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüJeoloji Mühendisliği2007
Yüksek LisansAnkara Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüJeoloji Mühendisliği2001
LisansAnkara Üniversitesi / Fen FakültesiJeoloji MühendisliğiMaden Yatakları ve Jeokimya1997

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2017 - Devam Ediyor : Doçent
 • 2008 - 2017 : Yardımcı Doçent
 • 2000 - 2008 : Araştırma Görevlisi

İDARİ GÖREVLER

 • 2016 - Devam Ediyor : Bölüm Başkan Yrd.

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • 1. Öksüz N., and Koç Ş. 2010. Examination of Sarikaya (Yozgat-Turkey) iron mineralization with rare earth element (REE) metod. Journal of Rare Earths, v. 28, No.1, p. 143-149
 • 2. Öksüz N. 2011. Geochemical characteristics of the Eymir (Sorgun-Yozgat) manganese deposit, Turkey. Journal of Rare Earths, v. 29, No.3, p. 287-296
 • 3. Öksüz N. and Okuyucu N. 2014. Mineralogy, Geochemistry, and Origin of Buyukmahal Manganese Mineralization in the Artova Ophiolitic Complex, Yozgat, Turkey. Journal of Chemistry Volume 2014, Article ID 837972, 11 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/837972
 • 4. Öksüz, N. and Koçak, İ. 2016. Geochemical evidence for the genesis of the Sarical-Yavu hematite mineralizations (Sivas, Central Turkey). Arabian Journal of Geosciences, v. 9, p. 479
 • 5. Temiz U., Koçak, İ., Öksüz N. and Akbay, S.,2018. U-series dating and origin of Yaprakhisar (Güzelyurt-Aksaray) travertines in Central Anatolian Volcanic Province, Turkey. Arabian Journal of Geosciences. 11:699, https://doi.org/10.1007/s12517-018-4046-9
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • 1. Kaya Özer C., Koç Ş., and Öksüz N. 2011. Geochemical Constraints on the Origin of Karacaali (Kirikkale) Hydrothermal Iron Mineralization, Turkey. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, v.5, No.5, p. 687-699
 • 2. Öksüz N., Koçak İ., Keskin M. 2017. Mineralogical Characteristic of Karamadazı (Yahyalı-Kayseri) Iron Deposit. Electronic Letters on Science & Engineering v.13, p.1
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • 1. Koç Ş., Özmen Ö., Öksüz N., 2000. Kasımağa (Keskin-Kırıkkale) mangan oksit cevherleşmesinin oluşum ortamını tanımlayan jeokimyasal özellikler. MTA Dergisi 122. s. 107-118
 • 2. Koç Ş., Öksüz N., 2001. Keskin Pb-Zn Cevherleşmelerinin Mineralojisi. Gazi Ünv. Fen Bil. Ens. Dergisi Cilt: 14, No:2, s. 587-618
 • 3. Koç Ş., ve Öksüz N., 2008. Sarıkaya (Yozgat) Demir Cevherleşmelerinin Oluşumu İle İlgili Maden Mikroskobisi Özellikleri. Çukurova Ünv. Dergisi. Geosound, sayı 53, s. 233-246
 • 4. Koç Ş., Özer Kaya C., ve Öksüz N., 2008. Karacaali (Kırıkkale) Demir Cevherlerinin Mineralojik Özellikleri. S.Ü Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt 23, sayı 3, s. 49-59
 • 5. Öksüz N., 2011. Derbent (Yozgat) Bölgesindeki Manganez Cevherleşmelerinin Jeokimyası ve Kökeni. Yerbilimleri. H.Ü Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni. 32 (3), 213-234
 • 6. Öksüz N., 2018. Mineralogical findings from manganese deposits in the Artova Ophiolite Complex, Derbent-Eymir area, Yozgat, Turkey. Bull. Min. Res. Exp.156: 137-150, DOI: 10.19111/bulletinofmre.334245.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • 1. Öksüz N. and Koç Ş., 2008. Rare Earth Elements (REE) geochemistry of Iron mineralization of Sarikaya (Yozgat, Turkey). GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA Volume: 72 Issue: 12 Pages: A703-A703 Supplement: Suppl. 1Goldschmidt Conference Abstracts
 • 2. Öksüz N., Karakuş A. And Yurteri C. 2011. REE Geochemistry, Mineralogy and Origin of Manganese Mineralization in the Derbent (Mahkeme Hill), Yozgat (TURKEY). Goldschmidt 2011 Conference Abstracts. Mineralogical Magazine, p. 1566
 • 3. Öksüz N., Karakuş A. and Koç Ş. 2011. Ree Geochemistry, Mineralogy And Origin Of Manganese In The Artova Ophiolite Complex, Yozgat (Turkey). 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO SGEM 2011, volume 1, p. 221-228
 • 4. Öksüz N., ve Koçak İ., 2016. Yozgat Manganez Cevherleşmelerinin Mineralojik Ve Jeokimyasal Özellikleri. B.Ü Uluslararası Bozok Sempozyumu. s. 216
 • 5. Koçak İ., ve Öksüz N., 2016. Yozgat İli Maden Potansiyeli Ve Güncel Durumu. B.Ü Uluslararası Bozok Sempozyumu. s. 362
 • 6. Koçak İ. Öksüz N. ve Temiz U., 2016.Yozgat Bölgesi Manganez Yataklarının Jeokimyasal ve Tektonik Özellikleri, Türkiye. VII. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2016. Ankara Üniversitesi – Antalya
 • 7. Öksüz N., 2017. Geochemistry, mineralogy and origin of manganese mineralizations in the YOZGAT (TURKEY). International Workshop on Subduction Related Ore Deposits, (poster). 22-26 Eylül
 • 8. Temiz U., Koçak İ., Öksüz N. ve Akbay S., 2017. Alfa-Spektrometre ile Uranyum Serisi Yaslandırma Yöntemi: Bir Örnek Yaprakhisar (Güzelyurt-Aksaray) Travertenleri. Uluslararası Katılımlı Sedimantoloji Çalışma Grubu Çalıştayı, 14-17 Eylül, Rize, 68-69.
 • 9. Koçak İ., Öksüz N., Kolay E., 2017. Aydıncık Doğal Taş Sahasının Jeokimyası ve Turizmdeki Yeri. B.Ü Uluslararası Bozok Sempozyumu. 4-6 Mayıs 2017
 • 10. Öksüz N. Koçak İ., and Kolay E. 2018. Yeraltı Zenginliklerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi ve Yozgat İlindeki Durum. III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 03-05 Mayıs, Yozgat
 • 11. Koçak, İ., Temiz U., Öksüz N. and Akbay, S.,2018. U-Series Dating and Origin of Yaprakhisar (Güzelyurt-Aksaray) Travertines. 8. Geochemistry Symposium. 02-05 May, Antalya
ULUSAL
 • 1. Koç Ş., Öksüz N., 2003. Keskin kurşun-çinko yatağının oluşumuyla ilişkili granitoidik kayaçların jeokimyası ve cevherleşme. SDÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 20. Yıl Sempozyumu 14-16 Mayıs 2003. s.176.
 • 2. Öksüz N., Koç Ş., 2008. Sarıkaya (YOZGAT) Bölgesindeki Amfibolitlerin Demir Cevherleşmeleri İle Kökensel İlişkileri. III. Ulusal Jeokimya Sempozyumu. 16-18 Ekim 2008. s. 53
 • 3. Öksüz N., 2010. Eymir (Sorgun-Yozgat-Turkiye) Bölgesi Manganez Yatağının Jeokimyasal Karakteristikleri. 63. Türkiye Ulusal Jeoloji Kurultayı. 5-9 Nisan 2010, MTA Genel Müdürlüğü, ANKARA. s. 113
 • 4. Öksüz N., Karakuş A. 2010. Cihanpaşa-Büyük Mahal-Derbent (Yozgat) Bölgelerindeki Manganez Cevherleşmelerinin Jeokimyasal Özellikleri. 26-28 Mayıs 2010 IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Elazığ. s. 75
 • 5. Öksüz N., Karakuş A. 2012. Derbent (Yozgat) Bölgesindeki Manganez Cevherleşmelerinin Jeokimyası ve Kökeni. V. Jeokimya Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2012. Pamukkale Üniversitesi – Denizli. S. 41
 • 6. Öksüz N. and Okuyucu N. 2014. Büyükmahal Manganez Cevherleşmesinin Jeokimyası ve Mineralojisi (Yozgat-Türkiye). VI. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, 14-17 Mayıs 2014. Mersin Üniversitesi – Mersin. s. 52
 • 7. Öksüz N. ve Koçak İ. 2015. Sarıçal (Yıldızeli-Sivas) demir cevherleşmesinin jeokimyası. Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu. 7-11 Eylül 2015. Van YYÜ. s. 156-157

DİĞER

PROJELER
 • 1. Kırşehir-Kırıkkale-Ankara civari demir aramaları. MTA Genel Müdürlüğü projesi, Projede araştırmacı, Bütçe: - 1998-2000
 • 2. Keskin (Kırıkkale) Çevresindeki Pb-Zn Cevherleşmesinin Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması. A.Ü Bilimsel Araştırma Projesi. Projede araştırmacı. Proje no: 98-05-01-11, Bütçe: 1590 TL, 1998-2000
 • 3. Sarıkaya (YOZGAT) Demir Cevherleşmesinin Oluşumu. Projede araştırmacı. Erciyes Üniversitesi, EÜBAP: FBT-04-36, Bütçe: 10 bin TL, 2004-2007
 • 4. Yozgat Bölgesi Ofiyolitlerine Bağlı Gelişen Manganez Cevherleşmelerinin Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri isimli ve 109Y167 nolu, TUBİTAK Hızlı Destek projesi. Projede yürütücü, Bütçe: 24.523 TL, 2009- 2011
 • 5. Eymir –Sorgun ve Cihanpaşa (Yozgat) Bölgesi Manganez Cevherleşmelerinin Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri isimli ve B.F.F.M/2009-06 nolu Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Projede yürütücü. Bütçe 10.000 TL, 2009-2011
 • 6. Sarıçal (Sivas-Yıldızeli) Demir Cevherleşmesinin Jeokimyası ve Kökeni isimli ve 2014MMF/A80 nolu Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Projede yürütücü. Bütçe 9.290 TL, 2013-2017
 • 7. Karamadazı (Kayseri) Skarn Demir Yatağının Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. 2015FBE/T147 nolu Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Projede yürütücü. Bütçe 4407,00 TL, 2015-2017
Son Güncelleme: 04.01.2019 13:53:53