KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen AKBUĞA

Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Alt Birim: Hemşirelik
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: gokcen.aydin@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: gokcen86@windowslive.com
Telefon: 05424681288 / 6414 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: sivas / 1986

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraErciyes Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüHemşirelikCerrahi Hastalıkları Hemşireliği2018
Yüksek LisansErciyes Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüHemşirelikCerrahi Hastalıkları Hemşireliği2012

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
  • Pressure Ulcers And Their Associated Factors İn Nursing Home İnmates
  • The Evaluation Of Daily Living Activities, Pressure Sores And Risk Factors. Rehabilitation Nursing
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
  • Effect of Body Mechanics Brief Education in the Clinical Setting on Pain Patients with Lumbar Disc Hernia
  • Pediatrik Hastalarda İstenmeyen Perioperatif Hipotermi: Kanıt Temelli Önleme ve Yönetim Stratejileri
  • Kalp Cerrahisi Girişimi Uygulanan Yaşlı Bireylere Yönelik Bakım
  • Effect of Body Mechanics Brief Education in the Clinical Setting on Pain Patients with Lumbar Disc Hernia: A Randomized Controlled Trial
  • Yozgat İlinin Organ Bağış Profili
  • Hasta Güvenliğini Tehdit Eden Rapor Edilmiş Hatalı Tıbbi Uygulamaların Retrospektif Olarak İncelenmesi
  • Lomber Disk Hernili Hastaların Vücut Mekanikleri Bilgi Düzeyleri İle Ağrı Şiddeti Arasındaki İlişki
  • Hipertansiyonu Olan Bireylerin Kan Basıncını Düşürmeye Yönelik Kullandıkları Destekleyici Yöntemler
Son Güncelleme: 07.07.2020 09:47:44